Back to top

Tudományos
Küldetés

Jövőbeni CMF épület víziója (© Ámán Csaba & Kiss Imre)

Az élő szervezet folyékony halmazállapotú alkotórészeinek molekuláris összetétele érzékenyen függ a szervezet fiziológiai állapotától, ezért betegségek kimutatására is alkalmas lehet. A vér (plazma és szérum) molekuláris összetétele elváltozásainak mérése és nyomon követése döntő mértékben hozzájárulhat a rendszerbiológia és orvosi diagnosztika jövőbeni fejlődéséhez.

Az élő szervezet ezen folyékony halmazállapotú alkotórészeiben keringő szerves molekulákat ultra-rövid lézerimpulzusokkal világítjuk meg. Az így gerjesztett molekulák a megvilágítást követően fényt bocsátanak ki, amelynek rezgési frekvenciái jellemzőek a molekulák szerkezetére és összetételére. A molekuláris jel elektromos terét a jelenleg létező legfejlettebb femto/atto-szekundumos technikákkal mérjük. Az új eljárás, molekuláris ujjlenyomatok lézeres mérése, egyidejűleg képes a legkülönfélébb szerves molekulák: fehérjék, lipidek, szénhidrátok, aminosavak korrelált koncentrációváltozásainak észlelésére. A detektált molekuláris ujjlenyomat, akár hagyományos biomarkereken alapuló klinikai adatokkal kombinálva, alkalmas lehet a molekuláris diagnosztika továbbfejlesztésére.

A MUK célja, az újonnan kifejlesztett lézeres molekuláris ujjlenyomat-módszer továbbfejlesztése és új generációs, molekuláris diagnosztika céljára való alkalmazhatóságának tesztelése, hazai és külföldi egészségügyi intézményekkel történő átfogó együttműködés keretében. Kutatásainkat egy megbízható, nagyteljesítményű, költségkímélő eljárás víziója motiválja, amely új perspektívákat nyithat az egészségvédelemben,

 • a lakosság átfogó egészségügyi monitorozása
 • betegségek diagnosztizálása

útján. Működésének első fázisában a MUK különös figyelmet fordít daganatos, valamint szív- és érrendszeri megbetegedések kimutatására. A cél eléréséhez élenjáró klinikák és kutatási központok bevonásával felépítünk egy nagyszabású nemzetközi együttműködési hálózatot. A fenti kutatási célokra gyűjtött, felbecsülhetetlen értékű vérminták hosszú távú tárolása a jövőben egy speciálisan erre a célra létrehozott MUK biobankban történik kriogén hőmérsékleteken. A minták és a hozzájuk tartozó klinikai adatok begyűjtése és adatbankban való tárolása egységesített munkafolyamatok keretében, szakmailag a legmagasabb szinten kialakított minőségbiztosítási rendszerben, az adatvédelmi szabályok teljeskörű, gondos betartásával a GDPR rendelkezéseknek megfelelően történik. A molekuláris ujjlenyomatok kiértékelésére mesterséges intelligencia segítségével kerül sor.


A MUK célja

A vér molekuláris ujjlenyomatának mérése új generációs molekuláris diagnosztika kifejlesztésére, az egészségi állapot monitorozása és betegségek felismerése céljából.

Hogyan?

Egy csepp vérplazmát ultrarövid lézerfénnyel átvilágítunk és a gerjesztett molekulák által kibocsátott fényhullámokat femto/atto-szekundumos lézeres méréstechnika segítségével közvetlenül detektáljuk.

Támogató

Kulturális és Innovációs Minisztérium

H4H projekt

(© Dennis Luck)

A H4H (Health for Hungary - Hungary for Health) projekt egy világszínvonalú kutatási program, amelynek célja egy új, személyre szabott infravörös lézer alapú diagnosztikai eszköz kifejlesztése mindannyiunk egészségesebb jövője érdekében.

Különböző tudományterületeket - lézerfizika, orvostudomány, molekuláris biológia, gépi tanulás - összehangolva fejlesztettük ki azt az egyedülálló, infravörös molekuláris ujjlenyomatot (egy ultrarövid impulzusú lézertechnológián alapuló diagnosztikai módszer), amellyel a tervek szerint a jövőben lehetőség nyílik az egészségi állapot átfogó, minimálisan invazív, gyors monitorozására, és a betegségek korai diagnosztizálására.

Az új diagnosztikai eljárás hozzájárulhat a személyre szabott orvoslás további fejlődéséhez, a kialakulóban lévő betegségeknek még a tünetek megjelenése előtti kiszűréséhez.

A kutatás elengedhetetlen és felbecsülhetetlen értékű része egészséges résztvevők vérmintáinak önkéntes alapon történő begyűjtése annak érdekében, hogy a módszerrel mért adatok (infravörös molekuláris ujjlenyomatok) referenciatartományát megállapítsuk (hasonlóan a klinikai laboratóriumi paraméterek referenciatartományának megállapításához) és lehetővé tegyük az egyének közti különbségek és az egyénen belüli változások meghatározását.

Célunk 15.000 résztvevő vérmintáinak 10 éven át történő vizsgálata - így a résztvevők közötti különbségek, valamint az egyénen belüli változások is követhetővé válhatnak. A kutatási célok eredményes támogatásához évente 1-3 alkalommal javasolt részt venni a kutatásban, az egyénen belüli változások így pontosabban lekövethetőek a módszerrel.

Amennyiben többet szeretne megtudni a kutatásról vagy csatlakozni szeretne, akkor további információért kérem látogasson el a H4H projekt weboldalára.

Hírek

(© Thorsten Naeser)
(© Thorsten Naeser)
2023. Március 10.
Vezető adat kutatóként csatlakozott a CMF-hez Dr. Kosmas Kepesidis

A CMF örömmel mutatja be Dr. Kosmas Kepesidist, aki 2023. március 1-jén vezető adatkutatóként és az adattudományi divízió vezetőjeként csatlakozott a CMF csapatához.

(© Thorsten Naeser)
2023. Március 10.
Vezető adat kutatóként csatlakozott a CMF-hez Dr. Kosmas Kepesidis

A CMF örömmel mutatja be Dr. Kosmas Kepesidist, aki 2023. március 1-jén vezető adatkutatóként és az adattudományi divízió vezetőjeként csatlakozott a CMF csapatához. Kosmas az elmúlt években szorosan együttműködött a CMF Kutatási Igazgatójával, Dr. Mihaela Žigmannal.

Kosmas a Bécsi Műszaki Egyetemen szerzett doktori fokozatot elméleti fizikából, továbbá tanult a krétai és a müncheni egyetemen is. Emellett a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität-en az adattudományokra szakosodott. Kosmas mind a kutatásban, mind az iparágban nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, és az elmúlt években részt vett az Attoworld és az LMU kutatási projektjeiben. Kutatási feladatai közé tartozott statisztikai és gépi tanulási módszerek alkalmazása annak feltárására, hogy az emberi vér infravörös méréseiből nyert molekuláris információk hogyan hasznosíthatók az orvosi diagnosztikában.

A CMF-hez való csatlakozásával vezető adatkutatóként az intézet klinikai vizsgálataihoz kapcsolódó adatelemzések kidolgozásáért felelős, a lézertudományi, élettudományi és a klinikai kutatási divíziókkal szoros együttműködésben.

Várjuk a további értékes együttműködést vele és csapatával!

(© Thorsten Naeser)
2023. Március 3.
20.000 minta a H4H program keretében

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató központ H4H programja 2023. március 1-jén elérte a 20.000 mintát, mely egy újabb jelentős mérföldkő a projekt életében.

(© Thorsten Naeser)
2023. Március 3.
20.000 minta a H4H program keretében

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató központ H4H programja 2023. március 1-jén elérte a 20.000 mintát, mely egy újabb jelentős mérföldkő a projekt életében. Ennek kapcsán összegyűjtöttünk pár érdekes számadatot, hogy mélyebb betekintést engedjünk kutatásunkba.

A programban jelenleg 10.523 bevont alany vesz részt Magyarországon, akik közül, 6159 már több alkalommal is visszatért. A legjelentősebb, hogy 814 résztvevő, már négyszer adományozott a program keretében vérmintát a kutatáshoz, az idei évben pedig elkezdődtek az 5. mintavételi vizitek is. Eddig, a legtöbb mintavétel 2022. november 14-én történt, amikor 228 alany érkezett mintaadásra a mintavételi helyszínekre. A programban résztvevők 64%-a nő, 35%-a férfi, míg életkor megoszlás alapján elmondható, hogy a kutatásban részt vevők közel 30%-a 56 év feletti.

Örömmel látjuk, hogy továbbra is erős a hajlandóság nem csak a H4H programhoz való csatlakozásra, hanem arra is, hogy a résztvevők a program részesei maradjanak. Az aktív részvételnek és az ismétlődő mintaadásnak köszönhetően egyre nagyobb az adatbázisunk. Így, együtt a program résztvevőivel, klinikai partnerekkel és a CMF csapatával, új távlatokat nyithatunk az infravörös lézer alapú diagnosztikában az egészségügy jövője érdekében.

(© Fundación BBVA)
2023. Február 23.
Anne L'Huillier, Paul Corkum és Krausz Ferenc kapta a Frontiers of Knowledge díjat

A BBVA Alapítvány „Frontiers of Knowledge Award in Basic Science” díját tizenötödik alkalommal osztották ki, melyet 2023-ban az attoszekundumos fizika három úttörője kapta...

(© Fundación BBVA)
2023. Február 23.
Anne L'Huillier, Paul Corkum és Krausz Ferenc kapta a Frontiers of Knowledge díjat

A BBVA Alapítvány „Frontiers of Knowledge Award in Basic Science” díját tizenötödik alkalommal osztották ki, melyet 2023-ban az attoszekundumos fizika három úttörője kapta: Anne L'Huillier, Paul Corkum és Krausz Ferenc.

Az idei díj odaítéléséről szóló indoklásban a bizottság megállapította, hogy a díjazottak "megmutatták, hogyan lehet az atomokban, molekulákban és szilárd anyagokban lévő elektronok mozgását ultrarövid fényimpulzusokkal, körülbelül száz attoszekundumos időskálán megfigyelni és irányítani. Egy attoszekundum körülbelül annyi idő, amíg a fény áthalad egy atomon, és ez a természetes skála az elektronok mozgására. Ez az időskála korábban elérhetetlen volt a kísérleti vizsgálatok számára, mivel nem álltak rendelkezésre elég rövid időtartamú fényimpulzusok."

A CMF őszintén gratulál Krausz Ferenc ügyvezetőnek a díjhoz!

További információkat az alábbi oldalon talál:

The Frontiers of Knowledge Award goes to Anne L’Huillier, Paul Corkum, and Ferenc Krausz for enabling subatomic particles to be observed in motion over the shortest time scale captured by science - Premios Fronteras (frontiersofknowledgeawards-fbbva.es)

(credit Freepik)
2023. Február 16.
Üdvözöljük Liber Csabát és Borbély Krisztiánt a csapatban

Liber Csaba a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett villamosmérnöki MSc diplomát intelligens robotok és járművek témakörében.

(credit Freepik)
2023. Február 16.
Üdvözöljük Csabát és Krisztiánt a csapatban

Liber Csaba a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett villamosmérnöki MSc diplomát intelligens robotok és járművek témakörében. Azóta számos olyan projekten dolgozott, amelyekben gépi tanulást, mesterséges intelligenciát és más automatizált tárgy- és személyfelismerő technikákat alkalmazott. Csaba a Zoosh számára automatizált forgalomszámlálást fejlesztett, a Knorr-Bremse Rail Systems számára ütközéselkerülő algoritmusokat dolgozott ki, az Adaptive Recognition Hungary-nél pedig neurális hálózatokat alkalmazott utasszámlálásra és tárgyfelismerésre. Most csatlakozott a CMF lézertudományi csapatához informatikai kutatóként. A CMF Lézertudományi csapatához informatikai kutatóként csatlakozott. Feladatai közé tartozik új algoritmusok készítése az ultraprecíz infravörös molekuláris ujjlenyomat-vizsgálathoz és a következő generációs műszerek szoftver fejlesztése.

Borbély Krisztián adatelemzőként csatlakozott a CMF-hez a Mihaela Žigman által vezetett Adattudományi divízióhoz. Feladata a klinikai vizsgálati adatok és a kutatási és fejlesztési tevékenységek mérési adatainak feldolgozása és elemzése, valamint annak projektmenedzsmentje, különösen a Lézertudományi divízióval, a Klinikai Kutatási divízióval és az Élettudományi Divízióval szoros együttműködésben. Krisztián az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult, ahol pszichológia MA diplomát szerzett, kognitív pszichológia és idegtudományok szakirányon, és idén tervezi a doktori fokozat megszerzését. Bár mindig is szerette a kognitív pszichológia egész területét, a kutatási folyamatok módszertani és statisztikai része érdekelte a legjobban, így az elmúlt néhány évben már adatelemzőként tevékenykedett.

2023-ban február 13. és 17. között tartják az úgynevezett Love Data Week-et, mely hét célja az adattudomány és -kezelés fontosságának ünneplése és tudatosítása globálisan. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy megosszák gondolataikat az adattudományról, és egy kis személyes hangot adjanak a bemutatkozásuknak:

Mi inspirált, hogy ezen a területen helyezkedj el?

Borbély Krisztián: Lenyűgözőnek találom, hogy a világon minden több információt hordoz magában, mint amit a felszínen láthatunk. Az adatok helyes mérésével és feldolgozásával az emberek pontosabban megismerhetik az őket körülvevő világot. Az adatelemzés szinte az emberek hatodik érzékévé vált, amióta a tudomány létezik. Az univerzumban őrületesen sok olyan dolog van, amit közvetlenül nem tapasztalhatunk meg, de az adatokon keresztül, amelyeket valamilyen mérési technológia összegyűjt, tudatában lehetünk a létezésüknek. Bocsánat, ha nagyon gyorsan filozofikus lettem :D.

Liber Csaba: Mindig is kíváncsi voltam arra, hogyan működnek a dolgok. Erre a tudományra úgy is gondolhatunk, mint egy olyan eszközre, amely modellezi és segíti megérteni az összetett, valós rendszerek mögött meghúzódó mintákat.

Mi a legnagyobb kihívás ezen a területen?

Borbély Krisztián: A rejtett, eredendő hibák azonosítása, amelyek szinte bármilyen adathalmazban megtalálhatók. Ez talán nem a legnagyobb, de a legkockázatosabb. Néhányat rendkívül nehéz lehet kiszúrni, és ha ez nem sikerül, az téves következtetésekhez vezethet, és tévútra vihet.

Liber Csaba: Ez egy folyamatosan fejlődő terület, széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, így nehéz lépést tartani az új fejlesztésekkel. Az egyik legnagyobb kihívás mégis az új technológiák alkalmazása és a már meglévő, jól működő rendszerek támogatása közötti egyensúly megtalálása.

(credit Freepik)
2023. Február 16.
Nők és lányok a tudományban világnap - interjú Dr. Mihaela Žigmannal és Dr. Strádi Andreával

Február 11-én ünnepeljük a Nők és lányok a tudományban világnapot, melyet azért hoztak létre, hogy elismerjék a nők és lányok tudományban és technológiában betöltött szerepét.

(credit Freepik)
2023. Február 16.
Nők és lányok a tudományban világnap - interjú Dr. Mihaela Žigmannal és Dr. Strádi Andreával

Február 11-én ünnepeljük a Nők és lányok a tudományban világnapot, melyet azért hoztak létre, hogy elismerjék a nők és lányok tudományban és technológiában betöltött szerepét. Ez a világnap lehetőséget kínál arra, hogy támogassa a nemek közötti egyenlőséget és hogy előmozdítsa a nők teljes és egyenlő hozzáférését és részvételét a tudomány területén.

Ebből az alkalomból beszélgettünk Dr. Mihaela Žigmannal és Dr. Strádi Andreával, akik megosztották gondolataikat a témában.

Miért fontos a Nők és lányok a tudományban világnap?

Dr, Mihaela Žigman: A történelem során a nők nem csak részt vettek, hanem formálták is a világról és a világban elfoglalt helyünkről alkotott képet - beleértve azt is, ahogyan ma a tudománnyal foglalkozunk. Kétségtelen, hogy számos példa van a női kutatók hozzájárulására.

Ma kevésbé tartom aggasztónak a női kutatók helyzetét a fejlett országokban, inkább az a tény aggaszt, hogy a világ egy jelentős részén még mindig társadalmi-gazdasági luxus a tanulás, az intellektuális karrierút építése, főleg a lányok számára.

A világnap koncepciójához kapcsolódva, miközben a tudományos határokat feszegetjük, ne feledjük, hogy a hegyek megmozgatásához csapatmunkára van szükség! E nap megünneplése számomra azt is jelenti, hogy tisztelettel adózunk a gondolkodás és az együttműködés sokszínűségének - mint az értelmes tudományos fejlődés kulcsfontosságú elemének. Más szóval, nem vagyok benne biztos, hogy a hölgyek tudnának vagy kellene, hogy kutassanak férfi partnereik nélkül.

Dr. Strádi Andrea: Ez egy jó alkalom arra, hogy hangsúlyozzuk, a tudomány nem csak a férfiaknak való! A tudomány sokszínű palettáján nemtől függetlenül bárki megtalálhatja azt az irányt, amelyben kiteljesedhet. Ezen a napon tehát női példaképek bemutatásával és pozitív megerősítéssel bátoríthatjuk a fiatalokat, hogy válasszák a tudományos pályát.

Mi inspirált arra, hogy kutató legyél?

Dr. Mihaela Žigman: Nem vagyok teljesen biztos benne. Talán a bennem rejlő vágy, hogy jobban megértsem a körülöttünk lévő jelenségeket. A természet működésének megértése mindig is érdekelt.

Dr. Strádi Andrea: Szeretem a természettudományokat, és mindig is érdekelt, hogyan működik az univerzum. Az egyetemen sok lehetőség volt arra, hogy bekapcsolódjak a kutatásba, így beleláthattam a kutatók világába, ami elég érdekes volt. Nagyon vonzó volt, hogy az ember körbeutazhatja a világot, hogy konferenciákon vehet részt, és intelligens (és egyáltalán nem unalmas) emberekkel találkozzon.

Kihívás volt az út egy olyan területen, ahol kevesebb a nő?

Dr. Mihaela Žigman Munkakörnyezetemben - a természettudományok és az élettudományok területén - azt mondanám, hogy nőként egyenlő esélyeim voltak a karrierépítésben. Különösen, ha az Európában tevékenykedő kutató nők lehetőségeire és korlátaira gondolok, összehasonlítva a világ különböző kultúráival.

Kutatóként dolgoztam mind női, mind férfi dominanciájú laborokban, különböző európai és amerikai intézetekben. Összességében, soha nem éreztem magam korlátozva azért, mert nő vagyok.

Nagyon remélem, hogy a tudomány az a szakmai terület, ahol képességeiknek megfelelő szakmai elismertséget szerezhetnek a résztvevők, felül tudnak kerekedni a nemi kérdéseken, és azon, hogy a férfiak és a nők eltérő képességekkel rendelkeznek.

A "sikerhez" vezető út sokféle, és a "siker" különböző értelmezéseket takar. Azok az egyének, akik természetüknél fogva nagyobb lendületet mutatnak, és természetesnek érzik, hogy egész életüket a munkájuknak szentelik, általában sikeresebb kutatókká válnak. De ez nem garancia. Az énközpontú működés biológiailag meghatározott és társadalmilag formált, és nem feltétlenül egyforma a két nem tekintetében. Másrészt azok, akik képesek hatékonyan delegálni a munkát, vagy mások munkáját a saját hasznukra fordítani, szintén feljebb léphetnek a ranglétrán. Ez azonban nem újdonság, és nem csak a tudományos pályákra jellemző.

Dr. Strádi Andrea: Nem vettem észre, vagy nem foglalkoztam vele a tudományos közösségben. Hogy őszinte legyek, a családomtól nagyon kevés bátorítást kaptam, mivel nem tudták, mit tanácsoljanak egy lánynak. A családi példaképek többnyire mérnökök voltak, ami nem egy női szakma. Eléggé független voltam, így a saját utamat jártam.

Mi volt a legjobb tanács a karriered elején?

Dr. Mihaela Žigman: Elengedhetetlen, hogy olyan "témát" találj, amely személyesen lenyűgöz, mely a munka során egyéni szinten is motivál. Bármi legyen is ez a jelenség, probléma vagy téma, valószínűleg másodlagos jelentőségű lesz. De az embernek személyes elégedettséget kell szereznie munkája során. Tehát találd ki, hogy mi érdekel igazán, és kezdj hozzá!

Dr. Strádi Andrea: Az egyik professzorom arra ösztönzött minket, hogy csatlakozzunk a Tudományos Diákköri Konferenciához (professzorok által támogatott kutatási lehetőséget kínál a hallgatók számára, melyek szakdolgozatok keretében évente kari konferencián, míg két évente országos versenyen kerülnek bemutatásra) Nagyszerű élmény volt; sokat tanultam.

Mit tanácsolnál azoknak a lányoknak, akik kutatók szeretnének lenni?

Dr. Mihaela Žigman: Ha van egy téma, ami komolyan érdekel, keress tovább. Áss mélyebbre!

Dr. Strádi Andrea: Légy nyitott a lehetőségekre és merj az "óriások" ajtaján kopogtatni! Sokszor csak egy kézfogásnyira van egy gyümölcsöző közös munka. Az is természetes, hogy kicsiben kezdjük el (vállaljunk asszisztensi állást vagy önkéntes munkát), hiszen kutatóvá válni hosszabb folyamat.

2023. Január 16.
A CMF munkásságát bemutató cikkek a Pulse magazin legutóbbi számában

Ebben a kiadványban egy interjú olvasható Dr. Alexander Weigel-lel, a CMF vezető lézer kutatójával, aki részleteket osztott meg a CMF lézertudományi divíziójának kutatásairól, jövőképéről és céljairól.

2023. Január 16.
A CMF munkásságát bemutató cikkek a Pulse magazin legutóbbi számában

Az Attoworld magazinja, a Pulse legújabb száma 2022. decemberében jelent meg. Ebben a kiadványban egy interjú olvasható Dr. Alexander Weigel-lel, a CMF vezető lézer kutatójával, aki részleteket osztott meg a CMF lézertudományi divíziójának kutatásairól, jövőképéről és céljairól.

Ő és Dr. Mihaela Žigman, a CMF kutatási igazgatója egy cikket is publikáltak, " Framing the Yin & Yang of human health " címmel, amelyben többet megtudhat az elektromos mező molekuláris ujjlenyomatának kialakításáról az in vitro diagnosztikában és nagyszabású orvosi vizsgálatokról.

A magazin ide kattintva érhető el angol nyelven.

(© Thorsten Naeser)
2022. December 21.
Sikeres évet zárt a H4H program

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ H4H programja sikeres évet zárt és az év során több mérföldkövet is elért.

(© Thorsten Naeser)
2022. December 21.
Sikeres évet zárt a H4H program

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ H4H programja sikeres évet zárt és az év során több mérföldkövet is elért.

A teljes mintaszám 2022. december 16-ával meghaladta a 14.000-et, míg a kutatásba bevont résztvevők száma elérte a 8.500 főt. Mindeközben alacsony lemorzsolódási arány mellett a részvételi hajlandóság erős maradt, mely elengedhetetlen diagnosztikai módszerünk validálásához. Így kiemelten fontos jelentőséggel bírt, hogy 2022. december 14-én a vizsgálatba bevont azon személyek száma, akik harmadszor is visszatértek mintaadásra, elérte az 1.000 főt. A 2023 év első felére tervezett analízis során, ezen minták lesznek azok, melyek a molekuláris ujjlenyomat tudományos értékét megerősíthetik.

Az idei év során folyamatosan azon dolgoztunk, hogy a H4H programot minél több ember számára elérhetővé tegyük. Ennek eredményeként 10 új centrumot nyitottunk, ezzel a résztvevő mintavételi helyszínek hálózata véglegessé vált. Mindez azt jelenti, hogy országszerte összesen 14 városban 20 centrumnál van lehetőség a mintaadásra.

Örömmel látjuk a H4H program résztvevőinek növekvő számát, ami lépésről lépésre közelebb visz minket egy új, személyre szabott, infravörös lézer alapú diagnosztikai eszköz kifejlesztéséhez az egészségügy jövője érdekében.

(© Thorsten Naeser)
2022. November 25.
Üdvözöljük, Behnam-t!

A CMF csapata üdvözli Behnam Abbasvand Jahedit. Behnam az iráni Tabriz és Urmia egyetemeken folytatta villamosmérnöki tanulmányait, és mesterképzése során...

(© Thorsten Naeser)
2022. November 25.
Üdvözöljük, Behnam-t!

A CMF csapata üdvözli Behnam Abbasvand Jahedit. Behnam az iráni Tabriz és Urmia egyetemeken folytatta villamosmérnöki tanulmányait, és mesterképzése során a mikro-elektromechanikus rendszerekre (MEMS) összpontosított. Mielőtt csatlakozott hozzánk, társalapítója volt a Dolphin E.F.P. nevű start-up vállalkozásnak, amely egyedi elektronikai megoldásokat fejlesztett ipari ügyfelek számára. Elektronikai és áramkörtervezési szakértelmével, elektromérnökként csatlakozott a CMF lézertudományi csapatához, és az új generációs, mezőfelbontású spektroszkópiai eszközeinkhez szükséges nagy teljesítményű elektronika fejlesztésén dolgozik.

(© Christoph Assmann)
2022. November 11.
Krausz Ferenc tartotta az idei Einstein-előadást Berlinben

Az "Einstein Lectures Dahlem" előadássorozatot a Berlini Szabadegyetem, több külső intézménnyel együttműködve, 2005 óta rendezi meg...

(© Christoph Assmann)
2022. November 11.
Krausz Ferenc tartotta az idei Einstein-előadást Berlinben

Az "Einstein Lectures Dahlem" előadássorozatot a Berlini Szabadegyetem, több külső intézménnyel együttműködve, 2005 óta rendezi meg, Albert Einstein korszakalkotó munkásságának emléket állítva. November 2-án Krausz Ferencet érte az a megtiszteltetés, hogy a 21. Einstein-előadást megtarthatta Berlinben.

Krausz Ferenc "Elektronok és fényhullámok - együtt a rák ellen" című népszerű tudományos előadásában 500 meghívott kutató előtt beszélt az attoszekundumos fizika területén végzett alapkutatásokról, amelyek kidolgozásában ő és kutatócsoportjai jelentős szerepet játszanak.

Emellett izgalmas és ígéretes betekintést nyújtott a „molekuláris ujjlenyomat” módszerébe, mely segítségével súlyos betegségek korai diagnosztizálása valósulhat meg.

Krausz elmondta az érdeklődő közönségnek, hogy "a fény a legérzékenyebb szondánk az atomi és molekuláris világra. Attoszekundumos metrológia segítségével a fény nagy pontosságú mérései, ma már lehetővé teszik a vér molekuláris összetételében bekövetkező apró változások kimutatását. Ez az új képesség megnyitja a kaput a rák és más betegségek korai felismerése előtt, vagyis potenciálisan életeket menthet".

Előadása végén Professzor Krausz bemutatta a "Science4People" kezdeményezést, melyet kutatók és helyi segélyszervezetek világméretű támogatásával indított a háború sújtotta Ukrajnában. A jelenlévők támogatását kérte, hogy a beérkezett adományok segítségével javítani tudják az ukrajnai rászoruló gyermekek és fiatalok jólétét és oktatását, hiszen ez lesz az a generáció, akinek a háború után majd újjá kell építeni az országot.

A német nyelvű előadásról készült felvétel az alábbi linken érhető el:
Einstein-előadás: Krausz Ferenc | Elektronok és fényhullámok - Együtt a rák ellen - YouTube

(© Thorsten Naeser)
2022. Szeptember 28.
A H4H program új mérföldköveket ért el

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ H4H, Együtt az egészségért programja újabb mérföldkőhöz érkezett...

(© Thorsten Naeser)
2022. Szeptember 28.
A H4H program új mérföldköveket ért el

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ H4H, Együtt az egészségért programja újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen 2022. szeptember 26-án a vizsgálatba bevont személyek száma elérte az 5000-et, míg a minták teljes száma meghaladta a 7300-et. Ahogy újabb alanyok csatlakoznak, és egyre nagyobb az adatbázisunk, örömmel látjuk, hogy még erősebb a hajlandóság arra, hogy a résztvevők a kutatás részesei maradjanak, és időről időre vérmintát adjanak, ami módszerünk egyik meghatározó tényezője. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mintsem az a tény, hogy 2022. szeptember 26-án a program egyik résztvevője már 4. alkalommal adott vérmintát.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél több emberhez vigyük közelebb a H4H programot. 2022 szeptemberében a mintavételi központok hálózata is újabb helyszínekkel bővült, így mostantól országszerte 13 városban, összesen 17 központ rendelkezik engedéllyel a H4H program keretében vérvételre.

Örömmel látjuk a H4H program résztvevőinek növekvő számát és az új mintavételi központok csatlakozását, ami lépésről lépésre közelebb visz minket egy új, személyre szabott, infravörös lézer alapú diagnosztikai eszköz kifejlesztéséhez az egészségügy jövője érdekében.

(© Thorsten Naeser)
2022. Szeptember 23.
CMF bemutatkozott az Attoworld-találkozón

2022. szeptember 20. – 22. között idén is megrendezésre került az Attoworld-találkozó a garchingi kutatási kampuszon.

(© Thorsten Naeser)
2022. Szeptember 23.
CMF bemutatkozott az Attoworld-találkozón

2022. szeptember 20. – 22. között idén is megrendezésre került az Attoworld-találkozó a garchingi kutatási kampuszon. Az Attoworld kutatócsoportjai minden évben találkoznak Krausz Ferenc professzor vezetésével, hogy a tudományos csoportvezetők bemutathassák az elmúlt évben elért kutatási eredményeiket és kitekintést adjanak kutatási területük jövőbeni fejlődésére. A Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ részéről Dr. Mihaela Žigman, kutatási igazgató és az Élettudományi divízió vezetője, illetve Dr. Alexander Weigel, a Lézertudományi divízió vezetője tartott előadást, akik csapataikkal szorosan együttműködve dolgoznak a molekuláris ujjlenyomatok kimutatásán és tudományos értékelésén, a betegségek korai diagnosztizálása érdekében.

A rendezvény nemcsak az információnyújtást szolgálta, hanem élénk és eredményorientált vitákat is ösztönzött a szakértők között. Az esemény során, az előadásokon kívül is lehetőség nyílt az eszmecserére és a személyes kapcsolatok erősítésére. A tudományos munkát kikapcsolódás követte, ugyanis a találkozó egy közös túrával zárult a felső-bajorországi Schliersee körül. Már most kíváncsian várjuk a következő év eredményeit és tudományos előrelépéseit.

(© attoworld / Dennis Luck / Thorsten Naeser)
2022. Szeptember 9.
Dr. Philipp Steinleitner meghívott előadóként az Europhoton Konferencián

Dr. Philipp Steinleitner, aki szorosan együttműködik a CMF, Dr. Alexander Weigel által vezetett Lézertudományi divíziójával...

(© attoworld / Dennis Luck / Thorsten Naeser)
2022. Szeptember 9.
Dr. Philipp Steinleitner meghívott előadóként az Europhoton Konferencián

Dr. Philipp Steinleitner, aki szorosan együttműködik a CMF, Dr. Alexander Weigel által vezetett Lézertudományi divíziójával, a Hannoverben megrendezett 10. Europhoton Konferencián (2022. augusztus 28. - szeptember 2.) meghívott előadóként mutatta be a Nathalie Nagl-lal (LMU) és Maciej Kowalczykkal (CMF) közösen elért eredményeit. Bemutatta, hogyan lehet rendkívül stabil infravörös impulzusokat létrehozni, amelyek csak a fény elektromos mezejének egyetlen rezgési ciklusából állnak, és hogyan lehet a hullámformájukat szabályozni.

Az új Cr:ZnS lézerplatformunkon alapuló munkáról további részletek a Nature Photonics legújabb kiadványában olvashatók: https://www.nature.com/articles/s41566-022-01001-2

(© Thorsten Naeser)
2022. Augusztus 17.
Az attoszekundumos fizika fényes jövője

A Nature Photonics szerkesztői a Paul Corkumnak, Anne L'Huillier-nek és Krausz Ferencnek odaítélt idei Wolf-díj alkalmából kiemelt figyelemmel kezelték az attoszekundumos...

(© Thorsten Naeser)
2022. Augusztus 17.
Az attoszekundumos fizika fényes jövője

A Nature Photonics szerkesztői a Paul Corkumnak, Anne L'Huillier-nek és Krausz Ferencnek odaítélt idei Wolf-díj alkalmából kiemelt figyelemmel kezelték az attoszekundumos fizikát. A szerkesztők üdvözlik az ez évi díjat, amely az attoszekundumos tudomány elmúlt évtizedekben tapasztalt fejlődése előtt tiszteleg. A három díjazott egy interjú keretében osztja meg véleményét a kutatási terület fejlődéséről, a megválaszolatlan kérdésekről és az előttük álló izgalmas lehetőségekről. A CMF vérminták infravörös spektroszkópiájára szolgáló lézerrendszerek is ezen a kutatáson alapulnak.

A cikkek elérhetők angolul itt és itt.

(©)
2022. Augusztus 4.
Biobank engedélyt kapott a CMF

A biobank engedély megszerzése fontos előrelépés a CMF életében.

(©)
2022. Augusztus 4.
Biobank engedélyt kapott a CMF

A biobank engedély megszerzése fontos előrelépés a CMF életében.

A CMF az év elején kezdte meg azt a kérelmezési folyamatot, mely szükséges a biobank engedély megszerzéséhez. A hivatalos eljárás a napokban zárult le és büszkén jelentjük be, hogy a július 20-i ellenőrzést követően az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) megadta az engedélyt a szegedi ideiglenes biobankunk számára. Az új biobank 2 db -80 °C-os mélyfagyasztóval rendelkezik, melyek berendezésenként 40 000 aliquot tárolására alkalmasak. A minták biztonsága érdekében az egyik fagyasztó tartalékként szolgál. Vészhelyzet esetén szöveges üzenet és e-mail kerül kiküldésre a biobank üzemeltetőinek, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre a minták megmentésére. A biobank engedély megszerzése fontos előrelépés a CMF számára.

(© ATTO VIII conference )
2022. Július 15.
Krausz Ferenc és Nathalie Nagl a floridai Orlandóban megrendezett Atto VIII konferencián

2022. június 11-15. között rendezték meg a 8. Nemzetközi Attoszekundumos Tudományos és Technológiai Konferenciát a Közép-Floridai Egyetemen, Orlandóban. Az ultrarövid impulzusok fizikájával ...

(© ATTO VIII conference )
2022. Július 15.
Krausz Ferenc és Nathalie Nagl a floridai Orlandóban megrendezett Atto VIII konferencián

2022. június 11-15. között rendezték meg a 8. Nemzetközi Attoszekundumos Tudományos és Technológiai Konferenciát a Közép-Floridai Egyetemen, Orlandóban. Az ultrarövid impulzusok fizikájával foglalkozó szakértői konferenciát megelőzően a témában kutató szakértők több mint 300 tudományos munkát nyújtottak be. A konferencia az idei Wolf-díjas fizikusoknak szóló elismeréssel kezdődött múlt hétfőn. Anne L'Huillier, Paul Corkum és Krausz Ferenc, az attoszekundumos fizika kiemelkedő tudósai előadást tartottak aktuális kutatásaikról. "Attosecond Metrology 2.0: From Tracking Electronic Motion to Probing Human Health" címmel tartott virtuális előadást Krausz Ferenc, A Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója és az LMU kísérleti fizika professzora, valamint a budapesti Center for Molecular Fingerprinting (CMF) tudományos igazgatója, saját és kutatócsoportja elsődleges kutatásairól az ultragyors fizika területén. Különös hangsúlyt kapott a kutatás ígéretes gyakorlati alkalmazása az orvostudományban, mely betegségek, mint például a rák, korai felismerésére vonatkoznak, hiszen ezek molekuláris szinten, lézer alapú infravörös spektroszkópiával kimutathatók. Krausz Ferenc az attoworld csapatának egy részével és a budapesti CMF-fel együtt dolgozik ezen a kutatáson

Nathalie Nagl, aki jelenleg az AMPiii és a CMF lézeres kutatócsoportok tagjaként dolgozik az emberi egészség attoszekundumos metrológiával történő vizsgálatának megvalósításán, szintén előadást tartott “Single-cycle infrared waveform generation and control”címmel. Philipp Steinleitnerrel és Maciej Kowalczykkal együtt, - akik szintén ennek a munkának a főszerzői, - egy új, rendkívül széles sávú, stabil, egyciklusú infravörös lézerforrást mutattak be, amely a kibocsátott impulzusok hullámformáját szabályozza. Nathalie Nagl az egyedi lézerforrás kifejlesztéséről szóló doktori disszertációjáért nemrégiben megkapta a Max Planck Társaság Otto Hahn-érmét. A nyolcadik alkalommal megrendezett konferencia az attoszekundumos fizika tudomány vezető szakértőinek biztosít helyszínt a legújabb kutatási eredmények megvitatására.

(© Attoworld )
(© Thorsten Naeser / Dennis Luck / SPEC 2022)
2022. Június 30.
Mihaela Žigman előadása a dublini SPEC 2022 rendezvényen

A 12. Nemzetközi Klinikai Spektroszkópiai Konferenciát 2022. június 19-23. között tartották meg Dublinban. Dr. Mihaela Žigman, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem ...

(© Thorsten Naeser / Dennis Luck / SPEC 2022)
2022. Június 30.
Mihaela Žigman előadása a dublini SPEC 2022 rendezvényen

A 12. Nemzetközi Klinikai Spektroszkópiai Konferenciát 2022. június 19-23. között tartották meg Dublinban. Dr. Mihaela Žigman, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem BIRD (Broad Band Infrared Spectroscopy - Szélessávú infravörös spektroszkópia) attoworld kutatócsoportjának vezetője és a budapesti Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ kutatási igazgatója „Electric-field molecular fingerprinting of blood: new prospects for probing human health“ című előadásában nemzetközi szakértői közönség jelenlétében mutatta be a lézer alapú infravörös spektroszkópia aktuális kutatási eredményeit és annak ígéretes felhasználási lehetőségeit a betegségek molekuláris szintű diagnosztikájának korai felismerése terén.

A kétévente megrendezésre kerülő konferenciával kapcsolatban Dr. Žigman így nyilatkozott: "A rendezvény legutóbb a COVID-világjárvány miatt elmaradt, de örülök, hogy idén ismét lehetőségünk volt személyesen megjelenni a SPEC-konferencián. Az esemény minden résztvevő számára nagyon érdekes és tanulságos volt!"

Eredeti publikáció:
Mihaela Žigman és Krausz Ferenc "Electric-field molecular fingerprinting of blood: new prospects for probing human health", Proc. SPIE 11655, Label-free Biomedical Imaging and Sensing (LBIS) 2021, 116550Z (5 Ma 2021); https://doi.org/10.1117/12.2587329

Absztrakt:
Az ultragyors lézertudomány legutóbbi eredményei új lehetőségeket tártak fel az élő rendszerek vizsgálatában. A hirtelen gerjesztett molekuláris rezgések, a minta összetételére jellemző pikoszekundumos időtartamú koherens infravörös fényt bocsátanak ki. Tekintettel arra, hogy ez az elektromos mező molekuláris ujjlenyomat (EMF) képes szerves minták keresztmolekuláris vizsgálatára, értékeljük az EMF megvalósíthatóságát az orvosbiológiai diagnosztikában. Az EMF időbeli nagyfokú stabilitásáról számolunk be, és megmutatjuk, hogy számos rákos entitás hagy nyomot a szérum EMF-ében. Az EMF stabilitása, reprodukálhatósága és szenzitivitása révén megalapozhatjuk az infravörös molekuláris profilok alkalmazhatóságát az egészségmonitorozás prevenciós modelljében.

(© Max-Planck Society)
2022. Június 30.
Az Otto Hahn-érem átadása Dr. Nathalie Naglnak

Március közepén számoltunk be arról, hogy Dr. Nathalie Naglt, a München melletti Garchingban működő Max Planck Kvantumoptikai Intézet (MPQ) fizikusát ...

(© Max-Planck Society)
2022. Június 30.
Az Otto Hahn-érem átadása Dr. Nathalie Naglnak

Március közepén számoltunk be arról, hogy Dr. Nathalie Naglt, a München melletti Garchingban működő Max Planck Kvantumoptikai Intézet (MPQ) fizikusát, doktori disszertációja során elért kiemelkedő kutatási eredményeiért a korszerű fizikai megoldásokat elismerő Otto Hahn-éremmel tüntették ki. Az ünnepségre 2022. június 22-én Berlinben, a Max Planck Társaságnál került sor. Dr. Nagl a díjat Prof. Klaus Baumtól, a társaság kémiai-fizikai-műszaki szekciójának alelnökétől vette át.

Dr. Nagl a díjat a közép-infravörös spektrumtartományban működő femtoszekundumos lézerek fejlesztéséért kapja, amelyek jelentősen felgyorsítják az új spektroszkópiai technikák széles körű alkalmazását az orvosbiológiában. Ez az új lézertechnológia (diódával pumpált Cr:ZnS lézerek), amelyet Nagl a doktori disszertációja keretében fejlesztett ki, lesz az alapja a CMF összes új infravörös lézerrendszerének (ISA3.0). Dr. Nathalie Nagl-t ezért nemrégiben kinevezték az ISA3.0 "projektvezetőjévé", és év végéig két olyan rendszer teljesítéséért lesz felelős, amelyek az általa kifejlesztett lézertechnológián alapulnak.

(© Wolf Foundation)
2022. Június 21.
2022-es Wolf-díj Ceremónia

Krausz Ferenc június 16-án Izraelben, a 2022-es Wolf-díj Ceremónián vette át kitüntetését a Kneszetben.

(© Wolf Foundation)
2022. Június 21.
2022-es Wolf-díj Ceremónia

Krausz Ferenc június 16-án Izraelben, a 2022-es Wolf-díj Ceremónián vette át kitüntetését a Kneszetben.

Miután 2022 februárjában kihirdették a Wolf-díj nyerteseit, a díjakat június 16-án adták át ünnepélyesen a Kneszetben, Izrael egykamarás parlamentjében. A CMF csapata szeretne még egyszer gratulálni Krausz Ferencnek, aki Anne L'Huillierrel és Paul Corkummal együtt kapta meg a fizikai Wolf-díjat. A zsűri indoklása szerint Krausz Ferencnek "az ultragyors lézerkutatáshoz és az attoszekundumos fizikához való úttörő hozzájárulásáért" kapta a díjat.

A díjazott beszédében köszönetet mondott jelenlegi és korábbi munkatársainak a közös sikerekért, valamint családjának, különösen feleségének a szívből jövő támogatásért. Bejelentette továbbá, hogy a díjjal járó összeget a science4people.org kezdeményezésnek kívánja felajánlani, amelyet az ukrajnai háború aggasztó hatása miatt indítottak el kutatótársaival. A tudósok e határokon átnyúló projektje jelenleg segélyszervezetekkel, például a STAN ifjúsági szervezettel, dolgozik együtt a háború sújtotta Ukrajnában, különösen az oktatás területén, amely jelenleg sok helyen szünetel. A science4people.org további ügyeket is szeretne felkarolni a jövőben más elnyomott régiókban, amelyet az ehhez hasonló nagylelkű adományok tesznek majd lehetővé.

(© Thorsten Naeser & Dennis J.K.H. Luck)
2022. Május 31.
„AKÁR MÁR A TÜNETEK JELENTKEZÉSE ELŐTT MEGTUDHATJUK, HA BAJ VAN”

Prof. Krausz Ferenc interjút adott a BME-nek

A lézer által kibocsátott impulzusos, szélessávú infravörös fénnyel való kölcsönhatás specifikus és jellegzetes módon megváltoztatja a mintában lévő molekulák rezgésmintázatát.
(© Thorsten Naeser & Dennis J.K.H. Luck)
2022. Május 31.
„AKÁR MÁR A TÜNETEK JELENTKEZÉSE ELŐTT MEGTUDHATJUK, HA BAJ VAN”

Prof. Krausz Ferenc interjút adott a BME-nek

Prof. Krausz Ferenc, a CMF tudományos igazgatója amellett, hogy az elméleti fizika területét az ELTE-n ismerte meg, villamosmérnöki tanulmányait a Műegyetemen végezte, utóbbinak díszdoktora is, tehát több szálon kapcsolódik a BME-hez. Ez a régóta tartó kapcsolat pedig hamarosan egy új fázisba léphet. Az új együttműködésről és kutatási területéről beszélt Dr. Krausz a bme.hu-nak.

Krausz Ferenc kifejtette, hogy kutatócsoportjával jelenleg a rövid időtartamú fényimpulzusok orvosi diagnosztikai lehetőségeit vizsgálja, amely kapcsán az ő kezdeményezésére jött létre a magyarországi Center for Molecular Fingerprinting (CMF). Továbbá beszámolt arról is, hogy a CMF által létrehozott H4H Health for Hungary - Hungary for Health kutatási projekt keretében, az emberi vér molekula-összetételének ultrarövid impulzusú lézertechnológián alapuló elemzése a BME együttműködésével valósulhat meg, ugyanis egy átmeneti labor felállításáról jelenleg is intenzív egyeztetések zajlanak a Műegyetem Kancellári Kabinetével.

A teljes interjú elérhető magyarul itt.

(© Peter Seidel)
2022. Május 20.
Nincs idő az álmodozásra – Prof. Krausz Ferenc a Magyar Nemzetnek adott interjút

Prof. Krausz Ferenc, a CMF tudományos igazgatója interjút adott a Magyar Nemzetnek.

(© Peter Seidel)
2022. Május 20.
Nincs idő az álmodozásra – Prof. Krausz Ferenc a Magyar Nemzetnek adott interjút

Prof. Krausz Ferenc, a CMF tudományos igazgatója interjút adott a Magyar Nemzetnek.

„Nincs idő álmodozásra!” – mondta az interjúban. Prof. Krausz nemrég töltötte be 60. életévét, és nagyon tudatosan ügyel arra, hogy a rendelkezésére álló időt a lehető leghatékonyabban a legfontosabb dolgokra fordítsa.

A budapesti Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ vezetőjeként kutatási területe a vér molekuláris ujjlenyomatának mérése új generációs molekuláris diagnosztika kifejlesztésére. A tét óriási. Az eljárás a jövő megelőző egészségvédelmének sarokkövévé válhat, kivételes jelentőséget teremtve az egyén és a társadalom számára.

Prof. Krausz szabadidejében nemzetközi kapcsolati hálózatát mozgósítva adománygyűjtő akciót (science4people.org) is indított segítve a háború által bajba jutottakon.

A teljes interjú elérhető magyarul itt vagy pdf-ben.

(© Thorsten Naeser)
2022. Április 5.
A CMF Lézertudomány Divízió                                  

Szeretnénk röviden bemutatni a CMF Lézertudomány Divizióját és jelenlegi tevékenységét.

Balról jobbra:
Aleksandar Sebesta, Dr. Maciej Kowalczyk, Yudong Sun, Dr. Shizhen Qu, Dr. Wolfgang Schweinberger, Dr. Christina Hofer, Dr. Sebastian Gröbmeyer, Matthias Stadter,
Dr. Abhijit Maity, Dr. Dionysios Potamianos, Dr. Alexander Weigel (group leader), Hojjat Heydarian. Not on the picture: Arun Paudel and Patrik Karandušovský
(© Thorsten Naeser)
2022. Április 5.
A CMF Lézertudomány Divízió

Szeretnénk röviden bemutatni a CMF Lézertudomány Divizióját és jelenlegi tevékenységét.

A Dr. Alexander Weigel által vezetett nemzetközi csoport lézer- és metrológiai fejlesztéssel kombinált technológiát használ a mezőfelbontású infravörös spektroszkópiát alkalmazó jövőbeli egészségmonitorozáshoz szükséges új műszerek kialakításához.

Jövőbeli lézerplatformunk részeként alacsony zajszintű lézerdiódákkal közvetlenül pumpált, ultragyors Cr:ZnS oszcillátorokat fejlesztünk ki. Aleksandar Sebesta és Arun Paudel nemrég fejezte be az első tervezett lézer prototípust, amely új teljesítménystabilitási szintű 2,4 µm-es párciklusos impulzusokat hoz létre. Matthias Stadterrel, mechanikai mérnökünkkel együtt már az új metrológiai rendszer alapjául szolgáló következő generációs lézer prototípuson dolgoznak. Eközben Dr. Maciej Kowalczyk rekordot döntő alacsony szinten stabilizálja a lézerek hordozó-burkoló fázisát. A kimeneti teljesítmény további növelése érdekében Dr. Shizhen Qu alacsony zajszintű diódapumpás technológiát alkalmazó Cr:ZnS erősítőket dolgoz ki. Yudong Sun a lézerek karakterizálását segíti. Ezeket az egyedi forrásokat használjuk majd a több oktávos tartományú közép-infravörös generációhoz, és mezőfelbontású detektálással fogjuk rögzíteni a humán vérminták infravörös válaszát.

Egyidejűleg más, a nagy teljesítményű Yb:YAG korongos lézereken alapuló rendszerekkel toljuk ki a mezőfelbontású infravörös mérési technológia határát. Dr. Christina Hofer jelenleg egy ilyen rendszer frissítését koordinálja, melynek célja a két szinkronizált lézeroszcillátort alkalmazó, kHz frekvenciájú optikai szkennelés. Dr. Sebastian Gröbmeyer nemlineáris kompressziót használ az infravörös impulzusok szélesebb sávszélességének eléréséhez, melynek célja, hogy több információt nyerjen ki a biológiai mintákból. Dr. Abhijit Maity, Dr. Wolfgang Schweinberger és Dr. Dionysios Potamianos az ultragyors elektrooptikai mintavétellel végzett detektáláson dolgozik. Hojjat Heydarian, aki az ACCORD csoport tagja, új detektorelektronika kifejlesztésével támogatja a munkánkat. Számítógépes szakértőnk, Patrik Karandušovský algoritmusokat dolgoz ki az attoszekundum precizitású kettős oszcillátoros szkennelés nagy sebességű késleltetéskalibrációjához. 2022 márciusában a rendszer a magyarországi CMF Nemzeti Laboratóriumba költözik, ahol vérminták elemzésére és betegségspecifikus infravörös ujjlenyomatok azonosítására fogják használni.

(© iGlobenews / Peter Seidel / Dennis Luck)
2022. Március 28.
Exkluzív interjú Prof. Krausz Ferenccel

Beszélgetés a 2022. évi fizikai Wolf-díj nyertesével                                  

(© iGlobenews / Peter Seidel / Dennis Luck)
2022. Március 28.
Exkluzív interjú Prof. Krausz Ferenccel

Beszélgetés a 2022. évi fizikai Wolf-díj nyertesével

Prof. Krausz Ferenc, az attoszekundumos fizika vezető egyénisége és a CMF tudományos igazgatója 2022 februárjában kapta meg a rangos Wolf-díjat. Ebből az alkalomból most exkluzív interjút adott az iGlobenews hírportálnak. A cikkben Prof. Krausz beszél az ultrarövid impulzuslézerfizika alapkutatásairól és annak konkrét alkalmazási lehetőségeiről, mint például a személyre szabott, preventív egészségügyi ellátás, amely a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központtal folytatott közös munkából bontakoznak ki. A teljes interjú elérhető angolul itt vagy pdf-ben.

(© Thorsten Naeser)
2022. Március 21.
Gyomor- és bélrendszeri daganatok nyomában

Új kísérleti projekt indult a hasnyálmirigy-, máj- és vastagbélrák kimutatására

(© Thorsten Naeser)
2022. Március 21.
Gyomor- és bélrendszeri daganatok nyomában

Új kísérleti projekt indult a hasnyálmirigy-, máj- és vastagbélrák kimutatására

Hasznos-e az infravörös molekuláris ujjlenyomatvétel a gyomor- és bélrendszeri daganatok kimutatására? Ezt próbálja kideríteni a CMF egyik legfontosabb németországi együttműködő partnere, a Lasers4Life csapata (L4L) egy új tanulmány keretében. A projekt nem rég vette kezdetét a Tübingeni Egyetemi Kórházban, a világ egyik vezető élettudományi- és orvostudományi egyetemén, Baden-Würtemberg központjában. A kutatók korábban már bebizonyították, hogy az infravörös molekuláris ujjlenyomatvételi módszer alkalmas bizonyos ráktípusok kimutatására (eLife 2021; DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.68758 ). Azt azonban még nem vizsgálták, hogy az infravörös spektroszkópia alkalmazható-e a hasnyálmirigy-, máj- vagy vastagbélrák kimutatására. A "Gyomor- és bélrendszeri daganatok és kiújulásaik lézeres kimutatása" című kísérleti projektet az L4L csoport a Tübingeni Egyetemi Kórház (UKT) I. Belgyógyászati Klinikájával együttműködve végzi. A kutatók infravörös spektroszkópiával fogják elemezni a rákos betegek vérmintáit molekuláris összetételükre vonatkozóan. Mind a hagyományos FTIR-módszert, mind pedig a CMF-fel együttműködve újonnan kifejlesztett infravörös lézerspektroszkópiát is fogják használni. A cél annak vizsgálata, hogy a molekuláris infravörös ujjlenyomatvétel használható-e új, nem invazív módszerként az emberi vér hatékony vizsgálatára a gyomor- és bélrendszeri rákos megbetegedések kimutatására. Izgalmas kezdet egy ambiciózus projekthez és egy új együttműködéshez!

(© Thorsten Naeser)
2022. Március 17.
Otto Hahn-éremmel jutalmazzák a CMF jövőbeni infravörös lézerrendszerét (ISA3.0)

Dr. Nathalie Nagl kapja a Max Planck Társaság 2021. évi Otto Hahn-érmét

(© Thorsten Naeser)
2022. Március 17.
Otto Hahn-éremmel jutalmazzák a CMF jövőbeni infravörös lézerrendszerét (ISA3.0)

Dr. Nathalie Nagl kapja a Max Planck Társaság 2021. évi Otto Hahn-érmét

Dr. Nathalie Nagl, a München melletti Garchingban működő Max Planck Kvantumoptikai Intézet fizikusa kapja a Max Planck Társaság 2021. évi Otto Hahn-érmét. A díjjal a fiatal tudósok első alkotói időszakának kiemelkedő eredményeit ismerik el. Nagl a díjat a közép-infravörös spektrumtartományban működő femtoszekundumos lézerek kifejlesztéséért kapja, ami jelentősen felgyorsította az új spektroszkópiai technikák széles körű alkalmazását az orvosbiológiában. Ez az új lézertechnológia (diódával pumpált Cr:ZnS lézerek), amelyet Nagl doktori kutatása során fejlesztett ki, lesz az alapja a CMF összes új infravörös lézerrendszerének (ISA3.0). Ennek eredményeként Dr. Nathalie Nagl-t nemrégiben kinevezték az ISA3.0 "projektvezetőjévé", akinek feladata, hogy az év végéig két, az ő általa fejlesztett lézertechnológián alapuló rendszer elkészüljön.

Az érmet a Max Planck Társaság éves ülésén, a kémia, fizika és technológia szekció ülésén adják át Nathalienak 2022. június 22. napján Berlinben.

Szívből gratulálunk Dr. Nathalie Naglnak ehhez a nagyon megérdemelt díjhoz!

(© Veit Ziegelmaier)
2022. Március 10.
Dr. Mihaela Žigman Münchenben mutatta be a H4H projektet

Az "Infravörös érzékelés, mint új egészségmonitorozó eszköz" című előadás a müncheni Deutsches Museum-ban.

(© Veit Ziegelmaier)
2022. Március 10.
Dr. Mihaela Žigman Münchenben mutatta be a H4H projektet

Az "Infravörös érzékelés, mint új egészségmonitorozó eszköz" című előadás a müncheni Deutsches Museum-ban.

2022. március 9-én egy igazán izgalmas estét tölthettek el a vendégek a müncheni Deutsches Museum Dísztermében. A Deutsches Museum a világ legnagyobb tudományos és technológiai múzeuma, amely rendszeresen kínál széleskörű programokat aktuális kutatási témákról. Dr. Mihaela Žigman, a CMF (Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ) kutatási igazgatója, valamint az Attoworld BIRD (Broadband Infrared Diagnostics) kutatócsoportjának vezetője "Infrared sensing as a new monitor of health" (Infravörös érzékelés, mint új egészségmonitorozó eszköz) című előadása révén betekintést kaphattunk kutatási területének, a molekuláris ujjlenyomat kimutatásának és elemzésének témakörébe.

Dr. Žigman elmagyarázta az érdeklődő hallgatóságnak, hogy az ultrarövid impulzusú lézertechnológiát hogyan lehet a jövőben az egészségügyben alkalmazni különböző betegségek, mint például a rák korai diagnosztizálására, majd kiemelte az ezzel kapcsolatos első ígéretes kutatási eredményeket. Emellett részletesen bemutatta a nagyszabású Lasers4Life és H4H (Health for Hungary) tanulmányokat, melyek Németországban és Magyarországon zajlanak. Az információban gazdag előadás végén a hallgatók számos kérdést tettek fel, ami mutatja a téma iránti nagy érdeklődést és sikeres zárása volt az estének.

A német nyelvű előadás megtekinthető a Deutsches Museum youtube csatornáján:

https://www.youtube.com/watch?v=SblAhdYc8og&list=PLqvZktQdyL4teBsJsb7Sn2pCLdnJLQEXv

(© Thorsten Naeser)
2022. Február 17.
Új Infrasampler technológia a klinikai vizsgálat során

A CMF, az LMU és az MPQ csapatai az elmúlt évek során jelentős erőfeszítéseket tettek a lézertudományok határainak kitolására. Most új fejezetet nyithatunk...

Infrasampler 1.5 technológia és mesterei. (© Thorsten Naeser)
2022. Február 17.
Új Infrasampler technológia a klinikai vizsgálat során

A CMF, az LMU és az MPQ csapatai az elmúlt évek során jelentős erőfeszítéseket tettek a lézertudományok határainak kitolására. Most új fejezetet nyithatunk: elérkezett az idő, hogy végre alkalmazzuk és értékeljük a legújabb technológiai vívmányokat az orvostudományban való lehetséges alkalmazásuk szempontjából. Megkezdődött a kutatás annak értékelésére, hogy az Infrasampler 1.5 technológia fel fogja-e emelni az in vitro rákdiagnosztika színvonalát!

A Max-Planck Kvantumoptikai Intézet (MPQ), a Müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem (LMU) és a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ (MUK) tudósai közös erőfeszítéssel kifejlesztették az Infrasampler 1.5-öt - egy új eszközt emberi vérminták molekuláris ujjlenyomatának elektromos mező-bontott vizsgálatára. Izgalmas időszak kezdődik– elindult az emberi vérszérumon tett első kísérleti alkalmazás. A kutatásban az új lézer alapú spektrométer teljesítményét értékelik prosztata-, mell- és tüdőrákra jellemző molekuláris ujjlenyomatok azonosítására.

Az Infrasampler 1.5 az LMU kutatólaboratóriumainak ultragyors, nagy teljesítményű lézereit használja közép-infravörös impulzusok létrehozására és az emberi, vér alapú mintákban lévő molekulák gerjesztésére. Képzelje el az eseményt úgy, mintha egy kalapács ütne egy gongra: az ultraérzékeny mezőfelbontású detektálással új képesség áll rendelkezésre, hogy meghallgassuk a gongot követő csengést. Az emberi szérumból rögzített visszhangszerű jelek pedig a minta molekuláris összetételére jellemzőek. Most az a feladat, hogy kiderítsük, vajon ezek az emberi mintákból származó jelek korrelálnak-e az emberi fiziológiával és olyan betegségekkel, mint a rák.

A metrológiát Dr. Ioachim Pupeza, a mezőfelbontású metrológia fejlesztésének csoportvezetője és munkacsoportja fejlesztette ki, együttműködésben Dr. Alexander Weigel, vezető lézertudós munkacsoportjával. Mindannyian hálásak, Philip Jacob PhD-hallgató, Dr. Christina Hofer, a nemlineáris optika szakértője, valamint Dr. Wolfgang Schweinberger vezető tudós támogatásáért. Ennek az új technológiának a kifejlesztése valóban multidiszciplináris együttműködés volt, és olyan különböző területek tudósainak és szakértőinek összefogását igényelte, mint a lézerfizika, a nemlineáris optika, az informatika, az adatelemzés és a biomérnöki tudományok.

De ez nem minden. A kutatás még ennél is több szakember együttműködését teszi szükségessé. Az informatikai szakterületről Patrik Karandušovský a rendszer algoritmusait és vezérlőprogramjait fejleszti, míg Dr. Maximilian Högner posztdoktorandusz az adatelemzési eljárásokat. A molekuláris szintre lépve pedig a Dr. Mihaela Zigman szélessávú infravörös diagnosztikai (BIRD) csapata teszi lehetővé a biológiai, sőt a valós klinikai körülmények értékelését. Dr. Michael Trubetskov, Dr. Kosmas Kepesidis, Dr. Marinus Huber, Dr. Frank Fleischmann, Eric Grießinger szakterülete a molekuláris ujjlenyomatokat orvosi paraméterekkel összefüggésben vizsgálja, amelyeket Jacqueline Hermann klinikai vizsgálati csapata biztosítja számukra.

Mi az újdonság az Infrasampler 1.5 technológiában? A korábbi hasonló műszerekhez képest az Infrasampler 1.5 most egy új, ultragyors szkennelési technológiával van felszerelve, amely lehetővé teszi számunkra, hogy másodpercenként akár 3000 szkennelést rögzítsünk, szemben a korábbi, másodpercenként csak egy méréssel. A területen ez egy új mérföldkőnek számít. A jövőkép az, hogy az Infrasampler technológiát szabványosított technikaként használjuk a jövőbeni orvosi alkalmazásokban, és az első Infrasampler 1.5 mérések elindítása egy újabb fontos mérföldkő ezen az úton.

Az egészségügy jövőjének alakításához vezető út kihívásokkal teli lehet, számos többszintű problémával kell megbirkózni. Az LMU, a CMF és az MPQ nagyszerű elméinek interdiszciplináris ereje és hatalma, akik a küldetés teljesítése során ilyen egységesen lépnek fel, feltétlenül szükséges - az érintett technológiák jövője és alkalmazásai szempontjából egyaránt.

(© MTI)
2022. Február 15.
Sajtótájékoztató az Innovációs és Technológiai Minisztériumban

Palkovics László és Krausz Ferenc sajtótájékoztatót tartott, ahol a CMF kutatási programja is bemutatásra került

(© MTI)
2022. Február 14.
Sajtótájékoztató az Innovációs és Technológiai Minisztériumban

Február 14-én sajtótájékoztatót tartott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ (CMF) részéről Krausz Ferenc az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. Palkovics miniszter úr megragadta az alkalmat, hogy gratuláljon Krausz Ferencnek a közelmúltban odaítélt Wolf-díjhoz, melyet az ultragyors lézertudományok és attoszekundumos fizikai tudományok területén végzett úttörő munkájával érdemelt ki. Palkovics László elmondta, hogy a kormány évek óta a magyar gazdasági versenyképesség kulcsának tartja az egészséggazdaságot, így nem véletlen, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium elkötelezett támogatója a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központban (CMF) végzett kutatásoknak.

Ezt követően Krausz Ferenc bemutatta a CMF által végzett kutatási programot, melynek célja daganatos és más betegségek korai felismerése egy innovatív módszerrel, az infravörös molekuláris ujjlenyomatok meghatározásával. Dr. Krausz kiemelte, hogy a következő 10 évben 15 ezer résztvevő vérmintáinak vizsgálatát szeretnék megvalósítani, amihez szükséges, hogy a donorok évente 1-3 alkalommal adjanak vért, így a résztvevők közötti különbségek, valamint az egyénen belüli változások is követhetővé válhatnak.

(© Thorsten Naeser)
2022. Február 14.
Új klinikai vizsgálat indult a prosztatarák felismerésére

A prosztatarákot, a férfiak vezető daganatos megbetegedését még mindig nagy kihívás korai stádiumban diagnosztizálni, amikor többnyire tünetmentes vagy más vizeletürítési problémáktól megkülönböztethetetlen.

(© Thorsten Naeser)
2022. Február 14.
Új klinikai vizsgálat indult a prosztatarák felismerésére

A prosztatarákot, a férfiak vezető daganatos megbetegedését még mindig nagy kihívás korai stádiumban diagnosztizálni, amikor többnyire tünetmentes vagy más vizeletürítési problémáktól megkülönböztethetetlen. A korai prosztatarákos elváltozások megbízható kimutatására és megkülönböztetésére szolgáló jelenlegi módszerek szöveti biopszia nélkül nem kivitelezhetők. Egy új infravörös spektroszkópiai módszer, amely sugárzásveszély nélküli és nem invazív, megváltoztathatja a prosztata masszázs után gyűjtött vizelet (exprimátum vizelet) elemzését.

A CMF együttműködő partnerei - a müncheni Ludwig Maximilans Egyetemen (LMU) működő Broadband Infrared Diagnostics (BIRD) csoportból - most indítottak egy új klinikai vizsgálatot "A vér és az exprimátum vizelet infravörös spektroszkópiája a prosztatarák kimutatására" címmel. A klinikai vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy egy csepp exprimátum vizelet új tesztként képes a prosztatarák jelenlétének kimutatására. A vizsgálat természeténél fogva interdiszciplináris, mivel egyesíti a lézerfizikai, a molekuláris biológiai és a prosztata onkológiai tudományterületek módszereit. A vizsgálat január végén indult a müncheni Ludwig Maximilans Egyetem (LMU) kórház urológiai osztályán, ahol Dr. Michael Chaloupka vezeti a BIRD klinikai vizsgálati csoport által irányított programot. Mára már meghatározásra kerültek a vizsgálat keretei, és sikeresen csatlakoztak az első résztvevő betegek!

A Münchentől délre fekvő Grosshadern klinikai csapatán kívül a vizsgálatok München északi részén, a garchingi LMU-n is folynak. A BIRD csoport kutatói az infravörös spektroszkópia és az ultrarövid impulzuslézerek legújabb vívmányait alkalmazzák a prosztatarák kimutatására szolgáló teszt megalkotásához - amely az emberi exprimátum vizelet infravörös molekuláris elemzésén alapul, így össze tudják hasonlítani a prosztatarákos betegek váladékának és vérplazmájának molekuláris összetételét a kontrollszemélyekével.

Az infravörös ujjlenyomat-elemzés szerves molekulákat elemez, hogy a testnedvekben található dinamikus biokémiai együttes tanulmányozásával felderítse az egészséges és a prosztatarákos állapotokat. A megváltozott fiziológia és patológia miatt a prosztatarák jelenléte változásokat okozhat a vizeletben, és itt jön be az új megközelítés: a kutatók infravörös spektroszkópiával infravörös profilokat mérnek a klinikáról érkező mintákon. Mindezt egy új eszközzel, egy ultrarövid impulzusú lézerrel működő készülékkel végzik el, amely egyetlen mérésen belül képes vegyületek sokaságát vizsgálni a kollektív infravörös molekuláris ujjlenyomatok mérésével.

A jövőbeni eredmények megmutathatják, hogy a prosztatarákos és prosztatarák nélküli férfiakból származó vizelet infravörös molekuláris ujjlenyomatai különböznek-e egymástól. Az új technológia, és így a prosztatarák újfajta érzékelési módjának tesztelésére irányuló törekvések elindultak, a prosztatarák diagnosztizálásáért folytatott küzdelem új erőre kapott.

(© Thorsten Naeser)
2022. Február 10.
A H4H Projekt önkénteseinek száma nemrég elérte az 1000 főt

Már ezren csatlakoztak a világszínvonalú kutatási programunkhoz

(© Thorsten Naeser)
2022. Február 10.
A H4H Projekt önkénteseinek száma nemrég elérte az 1000 főt

Már ezren csatlakoztak a világszínvonalú kutatási programunkhoz

A H4H (Health for Hungary - Hungary for Health) projekt célja egy új, infravörös lézer alapú diagnosztikai eszköz kifejlesztése, amely hozzájárulhat a személyre szabott orvoslás további fejlődéséhez, a kialakulóban lévő betegségeknek még a tünetek megjelenése előtti kiszűréséhez.

A kutatás elengedhetetlen és felbecsülhetetlen értékű része egészséges résztvevők vérmintáinak önkéntes alapon történő begyűjtése, ezért különösen fontos, hogy a következő tíz évben minél több embert érjünk el. A projekthez csatlakozó önkéntesektől mindössze annyit kérünk, hogy évente két-három alkalommal adjanak vért. Így a résztvevők közötti különbségek, valamint az egyénen belüli változások is követhetővé és elemezhetővé válnak.

A vérminták begyűjtése 2021 nyarán kezdődött, mára pedig büszkén jelenthetjük, hogy már ezer fő csatlakozott a kutatási programunkhoz. Jelenleg 11 magyarországi mintavételi helyszínen van lehetőség a H4H Projektben való részvételre, de partnereink száma folyamatosan növekszik, hiszen szeretnénk a kutatást minél több ember számára könnyen elérhetővé tenni.

Rendkívül hálásak vagyunk minden önkéntesnek, akik belénk helyezték bizalmukat és eddig részt vettek a kutatásban. Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani minden kollégánknak és partnerünknek, akik áldozatos munkája nélkül mindez nem sikerülhetett volna. Örömmel tekintünk a kutatás folytatás elé mindannyiunk egészségesebb jövője érdekében.

További információért és a kutatásban való részvétel részleteiért kérem látogasson el a www.h4h.hu weboldalra!

(© Peter Seidel)
2022. Február 8.
A CMF örömmel jelenti be, hogy Krausz Ferenc kapta a rangos Wolf-díjat a fizika területén.

Krausz Ferenc az ultrarövid impulzuslézer-kutatásban és az attoszekundumos fizikában végzett úttörő munkásságáért kapja a díjat.

(© Peter Seidel)
2022. Február 8.
A CMF örömmel jelenti be, hogy Krausz Ferenc kapta a rangos Wolf-díjat a fizika területén.

Krausz Ferenc az ultrarövid impulzuslézer-kutatásban és az attoszekundumos fizikában végzett úttörő munkásságáért kapja a díjat.

Krausz Ferenc a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem Kísérleti Fizika - Lézerfizika tanszékének vezetője, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója és a magyarországi Center for Molecular Fingerprinting (CMF) tudományos igazgatója

Krausz Ferencnek és csapatának 2001-ben a Bécsi Műszaki Egyetemen először sikerült kísérletileg olyan extrém ultraibolya fényvillanásokat előállítani és mérni, amelyek mindössze attoszekundum hosszúságúak (egy attoszekundum a másodperc milliárdod részének milliárdod része). Az eredmények az attoszekundumos fizika kezdetét hozták el, és mérföldkövet jelentettek a tudományban. Az attoszekundumos fényvillanások először tették lehetővé az elektronok ultragyors mozgásának láthatóvá tételét, úgymond lefényképezését. Az elmúlt években Krausz Ferencnek és munkatársainak számos valós idejű filmet sikerült készíteniük a molekulákban és atomokban lévő elektronok mozgásáról.

Ezek az eredmények megalapozzák az úgynevezett infravörös molekuláris ujjlenyomatok elemzését azáltal, hogy az infravörös spektroszkópiát a legösszetettebb emberi anyag, a szövetek vizsgálatára alkalmazzák. Krausz Ferenc erőfeszítései és eredményei így nemcsak a fizika területén alapvetők, hanem új utakat nyitnak a biomedicinában és az élettudományokban is.

A tudósokat és művészeket 1978 óta díjazzák "az emberiség és az emberek közötti baráti kapcsolatok érdekében elért eredményekért (...) nemzetiségre, fajra, bőrszínre, vallásra, nemre vagy politikai nézetekre való tekintet nélkül". A fizikai és kémiai Wolf-díjakat a Nobel-díj után a legrangosabb díjaknak tekintik, amely Izraelben kerül átadásra.

"Nagy megtiszteltetés számomra a Wolf-díj odaítélése. Elismerésnek tekintem azt, amit számos kiváló kollégámmal és munkatársammal együtt elértem, valamint annak megbecsülését, hogy az ultragyors lézerek kutatása lehetőséget kínál a tudomány és a technológia határainak előmozdítására" - mondta Krausz Ferenc.

Krausz Ferenc megosztva kapta a díjat kollégáival, Paul Corkummal (Ottawai Egyetem) és Anne L'Huillierrel (Lund Egyetem), akik szintén úttörők az attoszekundumos fizika területén.

(© Thorsten Naeser)
2022. Február 7.
A Német Fizikusok Társasága a CMF tagját választotta a "Hét Fizikusának"

Pushparani Micheal Raj elnyerte a Német Fizikusok Társaságának (DPG) "Hét Fizikusa" címét. A DPG esélyegyenlőségi munkacsoportja 2018 januárja óta minden héten egy fizikusnőt mutat be ...

(© Thorsten Naeser)
2022. Február 7.
A Német Fizikusok Társasága a CMF tagját választotta a "Hét Fizikusának"

Pushparani Micheal Raj elnyerte a Német Fizikusok Társaságának (DPG) "Hét Fizikusa" címét. A DPG esélyegyenlőségi munkacsoportja 2018 januárja óta minden héten egy fizikusnőt mutat be egy rövid portréban.

A CMF mikrofluidikai tudósaként a BIRD kutatócsoportban Pushpa olyan eszközöket fejleszt, amelyekkel a különböző ráktípusok állapotai diagnosztizálhatók ultragyors infravörös spektroszkópiai vizsgálatok segítségével az attoszekundumos tartományban. A mikrofluidika sokoldalú és robusztus eszköz, amelyhez a betegek biomintáiból mindössze néhány mikroliterre van szükség, anélkül, hogy az adatok pontossága és precizitása sérülne. Pushpa érdeklődik a személyre szabott orvoslás és a megelőző orvostudomány, a gyógyszerkutatás és a gyógyszeradagolás számára kifejlesztett, az ellátás helyén alkalmazható diagnosztikai eszközök iránt. Célja, hogy hozzájáruljon az olyan halálos betegségek, mint a rák elleni hatékony, ugyanakkor megfizethető eszközök kifejlesztéséhez.

Pushpa álma hozzájárulni egy rákmentes társadalomhoz, amelyet BIRD és a CMF összefogása is támogat.

További információért:

www.dpg-physik.de

2022. Február 4.
Elérhető a H4H Projekt vadonatúj weboldala

Fontos lépéshez érkezett a H4H Projekt az új weboldal elindulásával.

2022. Február 4.
Elérhető a H4H Projekt vadonatúj weboldala

Fontos lépéshez érkezett a H4H Projekt az új weboldal elindulásával.

Új mérföldkőhöz érkezett a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ, hiszen elindult a H4H Projekt új weboldala, ahol minden fontos információ megtalálható a kutatási programról. Arra buzdítunk mindenkit, hogy vegyen részt a programban és önkéntesen adjon vért. Az oldalra látogatók ennek megfelelően megtalálják az összes olyan mintavételi hely elérhetőségét, ahol jelentkezni tudnak.

A H4H (Health for Hungary - Hungary for Health) Projekt egy világszínvonalú kutatási program, amelynek célja egy új, személyre szabott infravörös lézer alapú diagnosztikai eszköz kifejlesztése mindannyiunk egészségesebb jövője érdekében.

Mivel a projekt elengedhetetlen része, hogy egészséges férfiak és nők önként vért adjanak, ezért fontos, hogy minél több embert érjünk el és tudassuk velük azokat az előnyöket, amelyek a H4H projektből származhatnak. Úgy gondoljuk, hogy ez az új online platform segítségünkre lesz abban, hogy potenciális résztvevők minél többet tudjanak meg a kutatási programról és jelentkezésükkel segítsék a H4H Projekt további előmenetelét. Így reményeink szerint lehetőségünk lesz hozzájárulni az orvostudomány fejlődéséhez egy olyan megbízható egészségügyi monitorozó rendszer létrehozásával, amely egészségesebb jövőt teremthet mindannyiunk számára.

Látogasson el Ön is a www.h4h.hu oldalra!

2022. Január 21.
Kutatóközpontunk Szegeden bemutatkozott az EMBL képviselőinek

A Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ a szegedi Inkubátorház átadó ünnepségén a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ új épületében mutatkozott be...

2022. Január 21.
A Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ a szegedi Inkubátorház átadó ünnepségén a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ új épületében mutatkozott be az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) képviselőinek

2022. január 11-én ünnepélyes keretek között adták át a Szegedi Tudományos Parkban található Inkubátorházat. Az ELI-ALPS Lézeres Kutatóközpont mellett található, Science Parkban felújított épület ezentúl a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ székhelye. Az inkubátorház avatásán az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium képviselői is részt vettek. A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központot, mint élettudományi kutatással foglalkozó Nemzeti Laboratóriumot Dr. Vastag László Sándor cégvezetőnk képviselte.

Az ünnepségen Edith Heard [1] , az EMBL főigazgatója mellett Plamena Markova nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető és Vladimir Benes, a Genomics Core Facility vezetője is részt vett. Az EMBL küldöttsége mellett a rendezvényhez csatlakozott Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Dr. Christoph Sensen, a HCEMM [2] főigazgatója, valamint Dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) tudományos és nemzetközi ügyekért felelős alelnöke.

A tudományos partnerségek és tudásmegosztás egy igazán izgalmas időszak kezdetét jelenti, különösen azért, mert az EMBL 2022. január 1-én kezdi meg új, 5 éves tudományos programját.

Prof. Edith Heard, az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) főigazgatója elmondta: az új programmal ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: az élettudományok új korszakának beindítását Európában. A teljes megértés elérését a molekuláktól a teljes ökoszisztémákig. A kutatás fókuszában az emberi egészség áll. „Reményeink szerint a projekt segít megoldást találni az olyan nagy társadalmi kihívásokra is, mint az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése vagy az újonnan megjelenő fertőző betegségek és a rákbetegség. A Program integrálja az élettudományi kutatásokat a tagállamokban, és segíti a társadalmi-gazdasági zöld fellendülésüket. A tudományos kihívásokat, amelyekkel foglalkozni fogunk – valamint a tárgyalt főbb társadalmi kérdéseket – egyetlen ország vagy egy tudományág sem kezelheti egyedül. Ennek a programnak a célja, hogy az EMBL soha nem látott módon lépjen kapcsolatba a tagországaival a következő 5 évben.”

Az EMBL hálózata egyedülálló lehetőséget teremt a magyar élettudományi kutatások európai szakértelmének gyakorlatba ültetésére. A HCEMM – a Nemzeti Laboratóriumok Program részeként – a magyar kutatók legjobb képességeit és erősségeit foglalja össze. Az új szegedi bázis elősegíti, hogy a HCEMM regionális tudományos központtá váljon az élvonalbeli molekuláris medicina, képzés és magasan kvalifikált kutatók foglalkoztatásával.

„A HCEMM küldetése az Egészséges Öregedéssel kapcsolatos kutatások és fejlesztések elvégzése négy pillérre alapozva: a rákkutatás, az anyagcsere-betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek és a fertőző betegségek vizsgálatával. Célja új diagnosztikai módszerek és kezelési lehetőségek megvalósítása, amelyek javítják az életminőséget, és egyúttal hozzájárulnak az egészségügyi költségek csökkentéséhez is. Napokon belül megkezdődik a laborok, irodák berendezése is” – tájékoztatott a Dr. Christoph Sensen, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCMM) ügyvezetője és főigazgatója.

Kutatóintézetünk megkezdte a tárgyalásokat az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriummal annak érdekében, hogy azonosíthassák a jövőbeni lehetséges együttműködési területeket.[1] Edith Heard (szül. 1965) FRS MAE brit-francia epigenetikai kutató, 2019 januárjától az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) főigazgatója. Emellett a Collège de France professzora, az Epigenetika és sejtmemória tanszék vezetője.
[2] Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine - HCEMM)

Credit: Naeser / Ziegelmaier
2021. December 7.
Üdvözöljük Dionysios-t!

A CMF kutatócsoportához csatlakozott Dionysios Potamianos. Dionysios nemrég fejezte be PhD munkáját Reinhard Kienberger professzor csoportjában a Müncheni Műszaki Egyetemen...

Credit: Naeser / Ziegelmaier
2021. December 7.
Üdvözöljük Dionysios-t!

A CMF kutatócsoportához csatlakozott Dionysios Potamianos. Dionysios nemrég fejezte be PhD munkáját Reinhard Kienberger professzor csoportjában a Müncheni Műszaki Egyetemen a félvezető rendszerek femtoszekundumos és attoszekundumos elektrondinamikája témában. Lézermérnökként csatlakozott csapatunkhoz, ahol az infravörös ujjlenyomat-technológiára összpontosít. Közreműködik az emberi vér méréséhez tervezett új generációs műszerek kifejlesztésében, amelyek egy új, ultra-stabil dióda pumpálású Cr:ZnS lézerplatformon alapulnak.

(© Dr. Veit Ziegelmaier)
2021. November 4.
A CMF molekuláris ujjlenyomat-módszertana külön fejezetet kap az MPQ imázsfilmjében

A CMF molekuláris ujjlenyomat-módszertana külön fejezetet kap a müncheni Max-Planck Kvantumoptikai Intézet (MPQ) „Attoworld” imázsfilmjében...

Ferenc Krausz (MUK, tudományos igazgató) az MPQ imázsfilmjének interjúján, 2021. október 19 -én (© Dr. Veit Ziegelmaier)
2021. November 4.
A CMF molekuláris ujjlenyomat-módszertana külön fejezetet kap az MPQ imázsfilmjében

A CMF molekuláris ujjlenyomat-módszertana külön fejezetet kap a müncheni Max-Planck Kvantumoptikai Intézet (MPQ) „Attoworld” imázsfilmjében, amelyet 2021. október 19 -én forgattak.

A CMF egyik fő kutatási partnerintézménye: az MPQ „Attoworld” csoportja - Prof. Dr. Krausz Ferenc vezetésével - ad otthont a fény-anyag kölcsönhatások valós időben történő vizsgálatára és az ebben rejlő lehetőségek kiaknázására. A közös víziónk reményeink szerint áttörést hozhat létre a jelenlegi egészségmonitorozási rendszerben, és átalakíthatja az egészségügy jövőjét.

Az MPQ imázsfilmjének forgatása Prof. Dr. Krausz Ferenc (MUK, tudományos igazgató) interjújával kezdődött, amelyben Prof. Dr. Krausz az attoszekundum-kutatás tudományos területeivel és alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatos kérdésekre válaszolt, majd beszélt a motivációiról és a jövőről alkotott elképzeléseiről. A forgatás alatt megörökítették az MPQ laboratóriumi tudósainak mindennapi munkáját, délután pedig ellátogattak a Biolabs és a Lex laboratóriumokba, ahol a tudományos munkatársak a MUK munkavállalóival együttműködve fejlesztik ki az infravörös molekuláris ujjlenyomat új eljárását.

(© Dennis Luck / attoworld )
2021. November 2.
Daganatmonitorozás lézerfénnyel – molekuláris nyomkövetés a vérben

Rosszindulatú daganatok a testünkben számos helyen kialakulhatnak, és óriási veszélyt jelentenek az egészségünkre.

grafika: Dennis Luck
szerzői jogok: attoworld
2021. November 2.
Daganatmonitorozás lézerfénnyel – molekuláris nyomkövetés a vérben

Rosszindulatú daganatok a testünkben számos helyen kialakulhatnak, és óriási veszélyt jelentenek az egészségünkre. Ha időben diagnosztizáljuk, nagyobb az esélyünk a legyőzésükre. Megvannak-e ehhez a megfelelő módszereink? A Müncheni Tudományegyetem (Ludwig-Maximilians-Universität) lézerfizikai tanszékének a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központtal (MUK) szorosan együttműködő csapata felfedte, hogy infravörös spektroszkópiai profilalkotás segítségével kimutathatjuk azokat a molekuláris jeleket, amelyeket a szolid tumorok hagynak a vérünkben.

A korai stádiumban lévő és még kevésbé agresszív rákos elváltozások felismerése kiemelkedő fontosságú ahhoz, hogy megfelelő kezelési lehetőségek álljanak rendelkezésre. A testünkben lévő daganatok diagnosztizálására jelenleg használt képalkotó eljárásokra és biopsziás mintavételre alapuló technikákat meghaladva, a modern megközelítések már a nem invazív lehetőségekre összpontosítanak: testnedveket elemeznek, és megpróbálják megragadni a daganatok által okozott, makroszkóposan "láthatatlan" molekuláris változásokat. A daganatok számos rendellenes anyagcsere-terméket és jelzőmolekulát szórnak szét a környezetükben, valamint jellemzően kölcsönhatásba lépnek a szomszédos egészséges sejtekkel, később pedig immunsejtjeinkkel és az erekkel is. Ezek a kölcsönhatások jelentősen befolyásolják számos, a véráramban is megjelenő molekula típusát és mennyiségét. Ez már akkor megtörténik, amikor a daganat korai stádiumban van, lokalizált, és még nem képzett áttéteket. A daganatot jelző molekulák egyértelmű azonosítása - az orvosi diagnosztika és a gyógyszeripar szentgrálja - azonban továbbra is kihívást jelent!

A müncheni LMU Attoworld kutatócsoportja jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy új technológiai utakat nyisson meg a molekulák legmegbízhatóbb és legérzékenyebb kimutatására komplex folyadékmátrixokban. Ezzel összefüggésben a BIRD kutatócsoport (https://www.attoworld.de/bird.html) publikált egy tanulmányt az eLife folyóiratban ( DOI: 10.7554/eLife.68758 ), miszerint egy parányi mennyiségű vérmintát egy küvettán keresztül áramoltattak, infravörös fényt világítottak át rajta, és a vérmintából származó fényhullám-mintázat összetett változásait a benne oldott több százezer különböző molekula típusának és számának függvényében számszerűsítették. Az információk gépi tanulási algoritmusok segítségével történő kinyerése lehetővé teszi egy olyan szignatúra meghatározását, amely olyan mértékben jellemző az egyén vérmintájára, hogy a szignatúrát "molekuláris ujjlenyomatnak" is nevezhetjük. A BIRD-csoport egy korábbi tanulmányában már azt is kimutatta, hogy az ilyen infravörös molekuláris ujjlenyomatok nagymértékben reprodukálhatók az egyénektől származó ismételt vérvételek során (Huber et al., Nat. Communications 2021, PMCID: PMC7940620).

Az olyan betegségek esetén, mint a daganatok, az infravörös molekuláris ujjlenyomatok segítségével történő betegségmonitorozásnál megoldandó kihívás nehézségei nyilvánvalóak: populációs szintre szükséges lépni, és több száz egyént kell megvizsgálni ahhoz, hogy az átlagos egészséges és az átlagos beteg ujjlenyomat közötti különbséget meg lehessen határozni. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Az LMU klinikáinak orvosaival együttműködve a BIRD csapata egy eset-kontroll klinikai vizsgálat keretében összehasonlította az egymástól függetlenül diagnosztizált tüdő-, prosztata-, emlő- vagy hólyagrákos betegek mintáin mért infravörös molekuláris ujjlenyomatokat. Az infravörös ujjlenyomat meglepően megbízhatóan mutatta ki a daganatos betegségek jelenlétét, valamint nemcsak a daganat kimutatására, hanem a különböző daganattípusok megkülönböztetésére is alkalmas volt, ami arra utal, hogy különböző típusú daganatok specifikus molekuláris változásokat váltottak ki.

Lehetséges, hogy eljön az a nap, amikor ez a módszer elérhetővé válik majd a kórházakban? Bár még messze vagyunk attól, hogy a módszert betegeken alkalmazni lehessen, a közzétett tanulmány eredményei alátámasztják azt a várakozást, hogy a jövőben az infravörös ujjlenyomatok hasznosak lehetnek a daganatok diagnosztizálásában, így a korai stádiumban lévő, illetve nehezen diagnosztizálható daganatok szűrésében, amelyek a jelenlegi tumordiagnosztikai módszerekkel észrevétlenek maradnának. Ráadásul az infravörös ujjlenyomatok mérése hamarosan egy újabb szintre emelkedhet, amikor az Attoworld által jelenleg is kutatott ultragyors fényforrások és nagy pontosságú, elektromos mezőn alapuló mérési eljárások is szerepet kapnak.

A célhoz vezető út már jól látható, a küldetés folytatódik.

(© Dennis Luck)
2021. Augusztus 10.
Pillanatkép a vérszérum összetételéről

Liudmila Voronina, Mihaela Žigman és munkacsoportja az Angewandte Chemie Int. neves kémiatudományos folyóirat 2021 június 31-i számának...

august 10, 2021 // broadband infrared diagnostics (© Dennis Luck)
2021. Augusztus 10.
Pillanatkép a vérszérum összetételéről

Liudmila Voronina, Mihaela Žigman és munkacsoportja az Angewandte Chemie neves kémiatudományos folyóirat 2021 június 31-i számának címlapjára került. A kép a vérszérum összetételének pillanatképét mutatja, amely tükrözi az egyén egészségi állapotát. Ez a pillanatkép, amelyet a gyakorlatban abszorpciós spektrumnak hívunk, infravörös spektroszkópiával egyszerű és költséghatékony módon felvázolható, de egyelőre az állapottal kapcsolatos változások molekuláris jellege még nem kimutatható. Cikkükben a kutatók arról számolnak be, hogy proteomikai módszerek segítségével azonosítható volt egy olyan fehérjekészlet, amely vélhetően jelentős mértékben hozzájárult a vérszérum infravörös abszorpciós spektrumához és az adatelemzést követően arra lehetetett következtetni, hogy ez a fehérje-mintázat a tüdőrák jól elkülöníthető jele lehet. A kreatív borítóképet a tanulmány szerzői tervezték, és Dennis Luck készítette el.

Eredeti megjelenés:
Molecular Origin of Blood-Based Infrared Spectroscopic Fingerprints
L. Voronina, C. Leonardo, J. Mueller-Reif, P. Geyer, M. Huber, M. Trubetskov, K. Kepesidis, J. Behr, M. Mann, F. Krausz, M. Žigman
Angewandte Chemie 60, 17060 (2021)

(© CMF/ H4H)
2021. Augusztus 4.
Megkezdődött a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ kutatása

A „Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ” (MUK) újabb mérföldkövet ért el: levételre kerültek az első vérminták az „Egészség Magyarországnak”

2021. Augusztus 4.
Megkezdődött a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ kutatása - a cél egy jövőbeli innovatív egészségmonitorozási rendszer kifejlesztése

A „Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ” (MUK) újabb mérföldkövet ért el: levételre kerültek az első vérminták az „Egészség Magyarországnak” (Health for Hungary - H4H) orvostudományi kutatás keretében, melynek célja egy innovatív egészségmonitorozási rendszer kifejlesztése.

Fordulóponthoz közeledik az orvoslás jövője: előtérbe kerülhet a preventív, személyre szabott gyógyítás, ami nagy változásokat hozhat a jelenleg alkalmazott betegség diagnosztizálását követő kezeléshez képest. A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ legfőbb célja az, hogy a közeljövőben lehetségessé váljon a súlyos egészségügyi állapotok és betegségek korai felismerése még jóval a tünetek kialakulása előtt – így a kezelések sokkal sikeresebbek lehetnek. A vérminták összetételének ultrarövid lézerimpulzusokkal végzett elemzése lehetőséget adhat egy személyre szabott egészségügyi monitorozásra, ugyanazon egyéntől időről időre ismételt mintavétellel.

2021. július 27. – fontos állomás a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ magyarországi kutatási tevékenységében. Egyik klinikai együttműködő partnerünk elvégezte az első vérminták levételét a H4H kutatás keretében. A széles körben végzett, országos kutatási program célja a betegségek korai felismerése egy innovatív módszerrel: infravörös molekuláris ujjlenyomatok meghatározásával. A kutatási programot az első együttműködő klinikai partnerrel, a „Vita Verum Medical Bt.” - vel nyitották meg Székesfehérváron. A közeljövőben több mintavételi helyszín is nyílik majd országszerte, további együttműködő partnerek csatlakoznak a kutatási program céljához.

Előbb a kutatóközpont csapata betanította a vizsgálóhely személyzetét és az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos oktatás is megtörtént, ezt követően fogadta a centrum az első önkénteseket a véradásra. A H4H kutatási program elindulása egy nagy lépés a nagyszabású tanulmány megvalósításában.

Mit hozhat ez a kutatás a jövő számára? A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ célja egy új, lézer alapú diagnosztikai eszköz kifejlesztése az emberi egészség monitorozására. Hogyan történik mindez? Az innovatív módszerben ultrarövid lézerfény alkalmazásával elemzik a vérmintákat. Ez az egyedülálló és összetett technológia Prof. Krausz Ferenc müncheni „attoworld” kutatócsoportjától származik. A technológia alkalmazhatóságát, hogy miként lehet ezeket a lézerimpulzusokat az emberi egészség vizsgálatára használni, Dr. Mihaela Žigman és csoportja alkották meg és a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központtal együttműködve fejlesztik tovább, illetve alkalmazzák vérminták vizsgálatára. A H4H program önkénteseket toboroz a lakosság széles rétegeinek bevonásával – ezzel elősegítve a kutatás-fejlesztést, és új lehetőségeket kialakítva a betegségek kialakulásának nyomon követesére.

A H4H kutatási programmal a kutatóközpont a tervek szerint a következő években országszerte több mint 10 000 fő bevonását tervezi. Az egyre bővülő mintavételi helyszínek kényelmes hozzáférést biztosítanak minden lehetséges résztvevő számára. A kutatásban fontos szerepe lesz hazánk különböző régióiból történő mintagyűjtésnek, ezáltal a kutatás a magyar lakosság széles körét lefedheti.

Az adatgyűjtés és a vérmintavétel után a kémcsöveket álnevesítve továbbítják a kutatócsoportnak, ily módon az adatvédelmi előírások szerint a kutatók nem tudják személyesen azonosítani a vizsgálati személyt. A következő lépésben a vérmintákat speciális hűtési körülmények között tárolják, illetve elvégzik a lézer alapú mérést, majd kiértékelik az eredményeket. A kutatási célú véradás során egy plusz kémcsövet is felhasználnak, amely rutin laboratóriumi eredményeket biztosít - vérkép, vérkémiai paraméterek - az önkéntesek számára.

A H4H kutatási programban történő részvétel reményeink szerint hozzájárul egy preventív, személyre szabott orvoslás kialakításához, egészségesebb jövőt teremtve a magyar lakosság számára. Egyúttal a kutatás hozzájárulhat a súlyos betegségek korai szakaszában történő felismeréséhez, elősegítve, hogy az optimális terápia időben rendelkezésre állhasson még a betegségek kifejlődésének korai szakaszában.

2021. július 05.
A CMF közös szabadalmat jelentett be a müncheni LMU-val

A vérmintákban lévő molekuláris ujjlenyomatok alapján történő betegségek kimutatásához a CMF alapvető technológiája az elektromos mező-bontott ...

A közös szabadalom feltalálói (balról jobbra): Krausz Ferenc, Alexander Weigel, Kafai Mak, Shizhen Qu.
2021. július 05.
A CMF közös szabadalmat jelentett be a müncheni LMU-val és a Max-Planck Kvantumoptikai Intézettel, irányított infravörös erősítésről kvantum kaszkád lézerekkel.

A vérmintákban lévő molekuláris ujjlenyomatok alapján történő betegségek kimutatásához a CMF alapvető technológiája az elektromos mező-bontott („field-resolved”) infravörös spektroszkópia. A technológia rendkívül rövid infravörös impulzusok generálására támaszkodik nemlineáris lézertechnikával a mintában lévő molekulák gerjesztésére, amelyet a molekuláris válasz csengésének rögzítése követ. A betegség észlelésének érzékenysége az infravörös lézerimpulzusok fényerejétől és spektrális információtartalmuktól függ, vagyis attól, hogy az infravörös impulzusok hány különböző molekuláris rezgést képesek egyszerre gerjeszteni. A fényerő és spektrális tartalom erősítéséhez a lézerrendszerek bonyolultságának és méretének növelésére van szükség, míg végül a bevett felskálázási módszerek elérik az érintett nemlineáris konverziós folyamatok határait.

A CMF, az LMU és a Max-Planck Kvantumoptikai Intézet együttműködésében Dr. Shizhen Qu, Dr. Kafai Mak, Dr. Alexander Weigel és Prof. Krausz Ferenc elegáns megoldást javasolt arra, hogy az infravörös impulzusokat kvantum kaszkád lézerekkel erősítsék (QCLs). A QCL-ek kompakt, “on-the-chip” lézereszközök, amelyek közvetlen elektromos áramellátással képesek elérni a Watt-nagyságrendű infravörös optikai kimenetet - sokkal többet, mint amit általában nemlineáris technikákkal lehet elérni. A találmány lényege, hogy az ultrarövid infravörös impulzust QCL-ek sorozatán átvezetve megerősítjük, így korábban elérhetetlen energiaszintet érünk el. A QCL-ek emissziós jellemzői félvezető rétegszerkezetükkel testreszabhatók, így a jellegzetes ujjlenyomat-mintázatokat gerjesztő spektrumkomponensek felerősíthetők. Azáltal, hogy a pulzusnak szelektíven csak azon részeit erősítjük, amelyek hozzájárulnak a betegség-specifikus ujjlenyomatokhoz, a QCL-ek kombinációjával várhatóan magasabb érzékenységet érhetünk el. Megfelelő időzítéssel elképzelhető maga a tiszta molekuláris ujjlenyomat-jel erősítése is.

Ez az első közös szabadalmi bejelentés bizonyítéka a három intézmény sikeres együttműködésének a betegségek rendkívül érzékeny véralapú felderítése és az állapotfigyelés terén.

(© Dennis Luck & Thorsten Naeser)
2021. június 21.
Egy csepp a tengerben

Kutatók ezrei keresik a módját annak, hogyan lehet az emberi egészséget egy egyszerű, rutinszerű eljárás segítségével teljeskörűen felmérni.

(© Dennis Luck & Thorsten Naeser)
2021. június 21.
Egy csepp a tengerben

Kutatók ezrei keresik a módját annak, hogyan lehet az emberi egészséget egy egyszerű, rutinszerű eljárás segítségével teljeskörűen felmérni. Miért? Mert minden ember teljesen egyedi - személyiségében és egészségi állapotában egyaránt. Az egészség meghatározása népesség szintjén óriási feladat. Ennek tükrében kulcsfontosságú az egészségügyi rendellenességek mielőbbi felismerése, hogy jelezni lehessen azt, ha egy betegség megjelenik az ember testében. Sok betegség sikeresebben kezelhető lenne, ha korábban, még azok kialakulási fázisaiban, figyelmeztetést kaphatnánk. Kiváltképp igaz ez a rákos megbetegedések esetében. Ebben kaphatnak szerepet a betegségek felismerésének kevésbé invazív módjai.

A müncheni LMU lézerfizikai tanszék interdiszciplináris csapatában úgy gondoljuk, hogy sikerült ebbe az irányba lépéseket tennünk és a vért, mint a teljes szervezetünket átjáró összekötő folyadékot, elemeztük. Ez a megközelítés bárki számára ismerős lehet az orvosi vizsgálatokon szerzett tapasztalatok alapján, azonban a vér nemrégiben már a legmodernebb, fehérje-és metabolitok analízisén alapuló vizsgálatok célkeresztjébe is bekerült. Ebbe a sorba csatlakozott saját kutatásunk, amely során infravörös fénnyel vizsgáltunk meg kis mennyiségű vért és rögzítettük az oldható biomolekulákból származó rezgéseket. Az LMU Tüdőgyógyászati Központ orvosaival együttműködve klinikai vizsgálatot indítottunk tüdőrákkal diagnosztizáltak egyének, és ezzel párhuzamosan egészséges állapotú, összehasonlításra alkalmas egyének vérének összegyűjtésére. Vérmintáikat infravörös spektroszkópiával analizáltuk és adatelemzést követően már egy apró csepp vérből is sikerült magabiztosan megkülönböztetnünk, hogy az illető a tüdőrákos vagy az egészséges csoportba tartozott-e.

Heuréka? Nos, mi ennél is tovább szeretnénk jutni. Bár az infravörös ujjlenyomatok megkülönböztethetik a tüdőrákot, de még nem adnak megfelelő képet a különbséget alkotó egyes vérkomponensekről. Mindemellett jó lenne megismerni identitásukat, hogy tovább lehessen fejleszteni ezt a módszert. Legújabb tanulmányunkban erre mutatunk be egy megbízható lehetőséget, amelyet nemrég publikáltak a Angewandte Chemie (DOI: 10.1002/anie.202103272) lapban. Két különféle módszer kombinációjáról van szó, amelyeket ritkán alkalmaznak együtt: tömegspektrometria és infravörös spektroszkópia. A célunk a tényleges kémiai változások dekódolása volt azok mögött a sejtelmes infravörös ujjlenyomatok mögött, amelyeket a fent említett klinikai vizsgálatban észleltünk. A müncheni Max Planck Biokémiai Intézetben vérminták tömegspektrometrikus elemzését követően azonosítottunk 12 olyan fehérjecsoportot, amelyek nagy valószínűséggel hozzájárultak a tüdőrákra jellemző infravörös ujjlenyomat kialakításához. Ez azért is kiemelten fontos eredmény, mert tüdőrákok esetében jelenleg nincsenek megbízható, vérből mérhető biomarkerek. Érdekes, hogy ezek a fehérjék már régóta ismertek voltak, most viszont átértékelődött a szerepük, hiszen az általunk definiált kombinatorikus fehérje-aláírás új korszakot nyit a diagnosztikai módszerek területén, ezzel lehetőséget teremtve a fehérje-aláírás infravörös fény segítségével percek alatt történő bemérésére.

Egy újabb lépéssel közelebb kerültünk volna a betegségek felfedezéséhez és az egészséges állapot meghatározásához? Igen! Csapatunk lézertudósai újabb és újabb módszereket dolgoznak ki annak érdekében, hogy a spektroszkópiai vizsgálatokhoz egyre rövidebb és pontosabb fényimpulzusokat biztosíthassanak. Átvitt értelemben az egész egy nagyítóhoz hasonlítható, amely által lehetővé válik számunkra, hogy egyszerre vizsgáljuk meg a vérünkben egyszerre nyüzsgő molekuláris tárházat, mintha csak egy pillanatképet vennénk fel róla. Eredményeink más egyéb tudományágak számára is jelentőséggel bírnak, illetve megállapításainkat alkalmazhatjuk más a vérben nyomot hagyó betegségek kimutatására.

Miközben az emberi egészség megőrzésének fejlesztésén dolgozunk azáltal, hogy fényt sugározunk a vércseppeken keresztül, szem előtt tartjuk Isaak Newton gondolatát: „Tudásunk egy csepp. Amit nem tudunk, az egy egész óceán.”

Mihaela Zigman

Eredeti cikk:
Angew Chem Int. Ed Engl
A véralapú infravörös spektroszkópos ujjlenyomatok molekuláris eredete
Liudmila Voronina, Cristina Leonardo, Johannes B Mueller-Reif, Philipp E Geyer, Marinus Huber, Michael Trubetskov, Kosmas V Kepesidis, Jürgen Behr, Matthias Mann, Krausz Ferenc, Mihaela Žigman
PMID: 33881784
DOI: 10.1002 / anie.202103272

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202103272
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.202107126

(© OeAW)
2021. május 28.
„Az élet elektronjai” Bécsben mutatkoztak be

A világjárvány okozta hosszú szünet után először nyílt lehetőség élőben, személyes előadásra és beszélgetésre május 28-án Bécsben Krausz Ferenccel.

(© OeAW)
2021. május 28.
„Az élet elektronjai” Bécsben mutatkoztak be

A világjárvány okozta hosszú szünet után először nyílt lehetőség élőben, személyes előadásra és beszélgetésre május 28-án Bécsben Krausz Ferenccel. Különleges esemény volt. Bécs nemcsak az attoszekundumos tudomány szempontjából jelentős város, hanem fontos hely Krausz Ferenc magyar-osztrák tudós számára is, aki korábban hosszú évekig itt dolgozott. Ezen a napon az Osztrák Tudományos Akadémia (OeAW) tartotta meg 2021-es évi ünnepi kongresszusát neves tudósok részvételével. Az eseményen Krausz Ferencet keynote előadóként üdvözölték a konferencia házigazdái, Anton Zeilinger, az OeAW elnöke, valamint Alexander Van der Bellen osztrák elnök.

Aki szeretné megnézni az előadást és szívesen megismerkedne Krausz Ferenc és csapatainak (CMF, LMU, MPQ) eredményeivel is, megnézheti itt a videót: https://youtu.be/4dQn4fe33hc

Az inspiráló előadás után az osztrák média - és hírszolgáltató (ORF) interjút is készített Krausz Ferenccel. Robert Czepel újságíró interjújából megtudhatjátok, mi is történt pontosan közel 20 évvel ezelőtt a TU bécsi laboratóriumában: https://science.orf.at/stories/3206849/

(© Dennis Luck)
2021. március 15.
Karnyújtásnyira a személyreszabott egészség-monitorozás

Újabb áttörés az egyszerű vérvételt követő személyre szabott diagnosztikai eljárás fejlesztésével kapcsolatban.…

(© Dennis Luck)
2021. március 15.
Karnyújtásnyira a hosszútávú, személyreszabott egészség-monitorozás

A címben olvasható mondat nemcsak metaforikusan de szó szerint is helytálló, hiszen a müncheni Ludwig Maximillians Tudományegyetem (LMU) és a Max Planck Institute for Quantum Optics (MPQ) kutatói a Nature Communications folyóirat hasábjain újabb áttörésről számoltak be az egyszerű vérvételt követő személyre szabott diagnosztikai eljárásuk fejlesztésével kapcsolatban.

Az egészséges önkéntesek részvételével végzett tanulmányban bebizonyosodott, hogy a néhány csepp vérből végzett molekuláris-ujjlenyomat vizsgálat hosszú távon is stabil, azaz ismételt mérések esetén az idő előre-haladtával is megbízható eredményeket ad. A vérplazma összetétele alapján sikerült meghatározni minden résztvevő számára az őt jellemző egyedi molekuláris-ujjlenyomatot, amely nemcsak különböző egyének között, hanem egy adott egyén korábbi eredményeivel is jól összehasonlíthatónak, informatívnak bizonyult. A fizikusokból, molekuláris biológusokból és orvosokból álló sokszínű csapatnak ez az első olyan közleménye, amely egészséges résztvevők eredményein alapszik, illetve amelyben az eljárás hosszú-távú alkalmazhatóságáról tesznek tanúbizonyságot. A vérminták elemzése Fourier-transformációs infravörös spektroszkópiai méréseken alapult, amely napjainkban a legalapvetőbb eljárás biológiai folyadékok analizálására.

A tanulmány vezető szerzői, Dr. Mihaela Žigman (aki a frappánsan BIRD-nek nevezett-Broadband InfraRed Diagnostics-munkacsoport vezetője), Prof. Dr. Nadia Harbeck (az LMU-n működő klinika kutatója) és Prof. Dr. Krausz Ferenc (az MPQ Lézerfizikai Intézetének Vezetője) szerint ezzel a publikációval hatalmas lépést tettek a végső küldetés, azaz a személyre szabott egészség-monitorozás felé. Ugyanis ahhoz, hogy egy betegséget még annak előszobájába lépve felismerhessenek az eljárás segítségével, először behatóan ismerni kell az egészséges állapotra jellemző, de életmódtól és demográfiai jellemzőktől függően dinamikusan változó egyedi molekuláris-ujjlenyomatot, majd az ettől való eltéréseket figyelembe véve tudják hatékonyan segíteni a klinikai diagnosztikát.

Eredeti publikáció:
Huber, M., Kepesidis, K.V., Voronina, L. et al. Stability of person-specific blood-based infrared molecular fingerprints opens up prospects for health monitoring. Nat Commun 12, 1511 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41467-021-21668-5
https://www.nature.com/articles/s41467-021-21668-5
További információ elérhető:
Dr. Mihaela Žigman
Ludwig-Maximilians-University Munich
Am Coulombwall 1
85748 Garching, Germany.
E-Mail: mihaela.zigman@cmf.hu.

2020. november 4.
Lézer fejlesztő és technológiai csapat alakul a CMF-nél

A CMF küldetése, hogy molekuláris ujjlenyomat vizsgálattal fel lehessen ismerni a betegségek első jeleit, illetve monitorozni lehessen ...

2020. november 4.
Elkezdődött a jövő: Lézer fejlesztő és technológiai csapat alakul a CMF-nél

A CMF küldetése, hogy molekuláris ujjlenyomat vizsgálattal fel lehessen ismerni a betegségek első jeleit, illetve monitorozni lehessen az egészséges állapotot. Álmunk valóra váltásához még számos technológiai kihívással kell szembenéznünk, és a budapesti lézer-laboratórium megalapításához elengedhetetlen egy szakmailag felkészült csapat, hogy elindulhassunk a tudományos kutatás által gerjesztett technológiai fejlődés útján.

Mindezek alapja a középinfravörös lézerforrás optimális fejlesztése, tökéletesítése, amely során mintakezelési és detektálási technológiák fejlesztésén keresztül az optimális adatgyűjtési és feldolgozási stratégiák elérése felé haladunk.

Az elmúlt néhány hónapban egy új csapat alakult a CMF-nél, melynek küldetése, hogy szembenézzen ezekkel a lézer-technológiai kihívásokkal és hatékony megoldásokat keressen rájuk. Ennek elősegítésére a CMF Németországban lévő csapata az LMU-ban dolgozó lézertudósokkal együtt azon dolgozik, hogy az általuk elért technológiai vívmányokat egyetlen ujjlenyomat készítő prototípusban egyesítse. Ezután az áttörés után a CMF lézer laboratóriuma megnyitja kapuit Budapesten, ahol ez az eszköz fogja forradalmasítani azt a folyamatot, melynek eredményeképpen a vérmintákat professzionális szinten lehet elemezni.

A Dr. Alexander Weigel által vezetett CMF csapat teljes erőbedobással azon dolgozik, hogy napról-napra közelebb kerüljön a kitűzött célhoz, és áttörő sikert érjen el a kutatásban.

2020. október 29.
Tovább erősítjük csapatunkat: Zóka Viola

Szeretettel köszöntjük új kollégánkat, Zóka Violát, aki 2020 októberében csatlakozott a Dr. Mihaela Zigman által vezetett kutatócsoporthoz…

2020. október 29.
Tovább erősítjük csapatunkat: Zóka Viola

Szeretettel köszöntjük új kollégánkat, Zóka Violát, aki 2020 októberében csatlakozott a Dr. Mihaela Zigman által vezetett kutatócsoporthoz és orvos-diagnosztikai laboratóriumi asszisztensként támogatja és erősíti csapatunkat, eddig megszerzett széleskörű tapasztalatával.

A fiatal magyar hölgy a Pécsi Tudományegyetemen szerezte vegyészdiplomáját és már az egyetemi éveket megelőzően kialakult benne a kémia iránti szenvedély, amely még inkább felerősödött első munkahelyén, a nagykanizsai székhelyű, környezetbarát vízkezelésű technológiákat fejlesztő Hidrofil Kft-nél. Az itt töltött időszak alatt vízminták minőségi-és mennyiségi elemzésével foglalkozott, miközben egy sor korszerű analitikai kémiai módszert sajátított el.

Röviddel azután, hogy Viola először hallott az infravörös molekuláris ujjlenyomat technikáról, felismerte, hogy ez a módszer az emberi vérminták sokkal kifinomultabb, részletesebb elemzését teszi lehetővé mint az általa eddig ismert egyéb, kémiai tulajdonságokon alapuló diagnosztikai módszerek. Szeretett volna úttörő munkánk részesévé válni, így megpályázott egy pozíciót a CMF budapesti irodájába. Mivel a CMF saját lézeres-diagnosztikai laboratóriuma még kialakítás alatt áll és a társaság szoros együttműködésben áll a Ludwig Maximilians Egyetem (LMU) Lézerfizikai Intézetével, Viola szívesen költözött egy időre Németországba, ahol a Garching-ban lévő kutatóintézetben folytatja szakmai karrierjét, valamint onnan támogatja a CMF által kitűzött kutatási célokat.

Jelenleg egy lézer kutatókból és molekuláris biológusokból álló sokszínű csapatban dolgozik, ahol lehetősége nyílik infravörös szpektroszkópia segítségével elemezni emberi vérminták molekuláris összetételét – egy olyan áttörésre várva, amely mindannyiunk életét megváltoztathatja!

2020. március 11.
Minták tárolása a legmagasabb fokon

A CMF stratégiai partnere, a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem (LMU) felépített egy automatikus biobank rendszert a minták…

2020. március 11.
Minták tárolása a legmagasabb fokon

A CMF stratégiai partnere, a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem (LMU) felépített egy automatikus biobank rendszert a minták mínusz 150 °C alatti hőmérsékleten történő tárolására. Ez mire jó? Ilyen rendkívül alacsony hőmérsékleten – úgynevezett „kriogén” körülmények között, közvetlenül folyékony nitrogén fölött – az emberi mintákat, például vérplazmát vagy bármilyen biológiai szövetet több évtizeden keresztül lehet tárolni a minták romlása nélkül. A rendszer biztosítja, hogy a klinikai vizsgálatok során összegyűjtött értékes, emberi eredetű minták hosszú távon felhasználhatók legyenek, és ezáltal lehetővé teszi a kutatók számára, hogy ezeket a leghatékonyabban tudják analizálni molekuláris ujjlenyomat-technikákkal. Egy ilyen automata kriogén rendszer egy nagy, szorosan lezárt tartályból áll, amely akár 60 000 minta tárolására képes. A rendszer fel van szerelve egy robotkarral is, amely automatikusan képes a mintacsövek egyenkénti kiemelésére, úgy, hogy a mintákat a folyamat során mínusz 100 °C alatt tartsák és kezeljék. Ennek a rendszernek a telepítése közvetlen hatással van a CMF-LMU közös kutatási céljainak megvalósulására. Egyrészről a két intézmény közös klinikai vizsgálatokat fog végezni, másrészt pedig az LMU biobanki rendszere mintapéldául szolgál a CMF által tervezett biobankhoz is, amelynek installációja Budapesten várható. Ezáltal a CMF a legértékesebb biológiai minták tárolásának legjobb módját valósítja meg az elkövetkező kutatási években!

2020. január 07.
Biológiai rendszerekkel végzett infravörös spektroszkópia

A Ludwig Maximilian Egyetem (München), a Max Planck Kvantumoptikai Intézet (Garching), a King Saud University (Rijád)…

2020. január 07.
Biológiai rendszerekkel végzett mezőbontott infravörös spektroszkópia

A Ludwig Maximilian Egyetem (München), a Max Planck Kvantumoptikai Intézet (Garching), a King Saud University (Rijád), valamint a Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ (Budapest) közötti együttműködés keretében egy olyan molekuláris spektroszkópiai technológiát fejlesztettünk ki, amellyel átléphetők a hagyományos infravörös spektroszkópia régóta tapasztalható korlátai, melyről egy friss publikációban adtunk hírt. Egy nagy teljesítményű femtoszekundumos lézer másodpercenként 28 millió precízen ismétlődő infravörös hullámvonulatot generál, amelyek csupán néhány oszcillációs ciklusból állnak. A kontrollált ultra-rövid infravörös fényvillanások pillanatszerűen rezgésbe hozzák a vizsgált minta molekuláit. A sajátfrekvenciáikon rezgő molekulák a gerjesztő fényimpulzus mögött infravörös hullámokat bocsátanak ki, amelyek összege „ujjlenyomat”-szerű információt szolgáltat a minta molekuláris összetételéről.

A hagyományos spektroszkópiákkal ellentétben, amelyeknél a mintának az infravörös gerjesztésre adott teljes válasza (benne magával a gerjesztő fényhullámmal) éri a detektort, az új spektroszkópiai eljárás, field-resolved spectroscopy, képes a rezgő molekulák által kibocsátott jel közvetlen detektálására, a gerjesztéstől elkülönítve. Ez jelentősen mérsékli a korábbi eljárásoknál jelenlévő (zajos) infravörös hátteret. Ennek köszönhetően páratlan kimutatási érzékenységet és dinamikus tartományt eredményez.

Az új eljárás első biológiai alkalmazásai messze túlmutatnak a legkorszerűbb infravörös vibrációs spektroszkópiák lehetőségein. Ide tartoznak az élő biológiai szövet átvilágításával történő mérések és a folyékony biopsziákra alkalmazott szub-µg/ml-érzékenységű fingerprinting eljárás. Az új technika tökéletesebb molekuláris érzékenységet és molekuláris lefedettséget ígér az összetett, valós biológiai és orvosi környezetben végzett mérésekhez.

2019. december 16.
A budapesti Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Krausz Ferenc professzort tiszteletbeli tagjává választotta

A budapesti Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Krausz Ferenc professzort tiszteletbeli tagjává választotta. …

2019. december 16.
A budapesti Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Krausz Ferenc professzort tiszteletbeli tagjává választotta

A budapesti Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Krausz Ferenc professzort tiszteletbeli tagjává választotta. A díj átvételét követően a Müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem és Max Planck Kvantumoptikai Intézet lézer-fizikusa előadást tartott arról, hogy az attoszekundumos technológiák hogyan alakíthatják a jövőben bizonyos molekulák azonosítását az emberi testfolyadékokban, például vérben. Ez újfajta orvosi alkalmazások sorát alapozhatja meg, amelyek az úgynevezett molekuláris ujjlenyomat elemzésével, impulzusszerű lézerfénnyel való megvilágítás során ismernek fel betegségeket.

            Csapat


Menedzsment

Prof. Dr. Krausz Ferenc

Ügyvezető

ferenc.krausz@cmf.hu

Vastag László, MD

Cégvezető

laszlo.vastag@cmf.hu

Dr. Mihaela Žigman

Kutatási Igazgató

mihaela.zigman@cmf.hu

Madaras Markó

Vezető Operatív Menedzser

marko.madaras@cmf.hu

Lézertudományi divízió

Dr. Alexander Weigel

Vezető Lézer Kutató

alexander.weigel@cmf.hu

Aleksandar Sebesta

Lézer Mérnök

aleksandar.sebesta@cmf.hu

Maciej Kowalczyk

Lézer Kutató

maciej.kowalczyk@cmf.hu

Dr. Dionysios Potamianos

Lézer Kutató

dionysios.potamianos@cmf.hu

Dr. Wolfgang Schweinberger

Szenior Lézer Fizikus

wolfgang.schweinberger@cmf.hu

Dr. Abhijit Maity

Lézer Kutató

abhijit.maity@cmf.hu

Behnam Abbasvand Jahedi

Elektromérnök

behnam.abbasvand.jahedi@cmf.hu

Dr. Strádi Andrea

Lézerlaboratórium Menedzser

andrea.stradi@cmf.hu

Liber Csaba

Informatikai Kutató

csaba.liber@cmf.hu

Biobank divízió

Dr. Frank Fleischmann

Tanácsadó – Biológiai Laboratóriumok és Eljárások

frank.fleischmann@cmf.hu

Dr. Debreceni Diána

Biolaboratórium
Menedzser

diana.debreceni@cmf.hu

Dr. Filkor Kata

Laboratórium
Menedzser

kata.filkor@cmf.hu

Élettudományi divízió

Zóka Viola

Biológiai Technikus Asszisztens

viola.zoka@cmf.hu

Daniel Meyer

Biológiai Technikus Asszisztens

daniel.meyer@cmf.hu

Adattudományi divízió

Dr. Kosmas Kepesidis

Vezető Adat Kutató

kosmas.kepesidis@cmf.hu

Borbély Krisztián

Adatelemző

krisztian.borbely@cmf.hu

Partnereink

(© Thorsten Naeser)

Céljaink eléréséhez azon munkálkodunk, hogy a fenti stratégiai együttműködési hálózatot folyamatosan hazai és határon túli partnerekkel bővítsük az egészségügyi szolgáltatói szférából.

Társaságunk nagyszabású vérmintagyűjtési orvostudományi kutatás kivitelezéséhez keres Partnereket:

 • személyi és tárgyi előfeltételek: orvosi és asszisztensi stáb, vérmintavételi tevékenységhez kapcsolódó NNK engedély megléte; engedélyezett vizsgálati terv (protokoll) kivitelezéséhez szükséges orvosi vizsgálati, vérmintavételi, feldolgozási és speciális tárolási feltételek
 • beválasztási potenciál, áteresztőképesség: alkalmasság nagyjából 1.000 fő egészséges önkéntes vizsgálati beválasztására egy év alatt saját populációból, a bevont alanyok utánkövetési viziteinek bonyolítása 4-6 havonta, minimum 3 éves távlatban, alacsony lemorzsolódási arány mellett
 • referencia: igazolható, többéves tapasztalat nagy alanyszámú klinikai vizsgálat/orvostudományi kutatás sikeres kivitelezésében

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel, úgy kérjük vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az info@cmf.hu e-mail címen

Csatlakozzon hozzánk

Amennyiben szeretne egy a MUK céljaiért rendkívüli motivációval és odaadással felvértezett csapat tagjává válni, várjuk jelentkezését. Betöltendő pozícióink:

2023. Március 16.

Clinical Database Manager

Location of workplace: Budapest, Hungary.Center for Molecular Fingerprinting (CMF) is developing cutting-edge femtosecond laser technologies to advance electric-field molecular fingerprinting techniques based on field-resolved infrared spectroscopy. The laser spectrometers developed at CMF will be utilized in large scale clinical studies to target disease detection (https://www.lasers4life.de/). For that human samples along with clinical information have been collected, to perform high-throughput measurements that will encompass several tens of thousands of sample measurements per year within the CMF laboratories. The research is performed in close collaboration with the attoworld laboratories led by Prof. Krausz at the Ludwig Maximillian University of Munich (LMU) and the Max-Planck Institute of Quantum Optics (MPQ) (https://www.attoworld.de/). The aim of the CMF operations is to apply next-generation field-resolved spectrometers based on bright, coherent, broadband mid-Infrared sources for the analysis of human blood samples to non-invasively detect disease and monitor health.

If you:

 • would like to make a difference & be part of a project of historical importance with unprecedented magnitude,
 • are motivated to proactively improve the quality of our ever-growing databases,

THEN APPLY FOR OUR OPEN POSITION IN BUDAPEST!

Our institution is setting up a unique longitudinal human research study with the participation of 15,000 individuals across Hungary to bring to the international forefront a groundbreaking diagnostic procedure that could be a game changer in the field of health monitoring. As a Clinical Database Manager you will take on the validation, improvement, and further preparation of our datasets within the Data Science division, in close collaboration with the clinical study team. Besides the above-mentioned study, we are making use of previously collected or still ongoing other studies as well.

Major tasks include:

 • Responsibility for setting up, maintaining and advancing clinical and laboratory databases.
 • Data management according to best practices in the field, as well as documentation and training on data collection practices, query management and database procedures.
 • Closely working with collaborators on data content requirements throughout the different steps of the data management lifecycle.
 • Contributing to protocol development with a focus on data management issues and cross-study data collection consistency.
 • Contributing to the design of study-specific clinical report forms (CRFs) and data management plans, in close cooperation with colleagues specializing in clinical project management and data analysis.
 • Aiding in the setup and design of web-based clinical data collection forms.
 • Preparing custom reports and datasets for further analysis.
 • Closely collaborate with data analysis specialists and the clinical study team members, explore and understand the needs and help fluent data flow.

Required attributes:

 • Master’s degree, preferably in informatics, or information systems or related areas.
 • Experience using (clinical) database setup and management.
 • Experience in database design.
 • 3+ years of experience in programming, math, physics, or any other related fields.
 • Ability to multi-tasking and build efficient working relationships with a wide variety of collaborators.
 • Good command of English.
 • EU citizen.
 • Ability to work independently, team-spirited and engaged to work within a multicultural and trans-disciplinary environment.

A strong plus if you:

 • Familiarity with Redcap or a similar EDC system.
 • Having a computer science background

We offer:

 • A broad range of activities in a dynamically evolving second-to-none endeavor and professional environment.
 • Long-term opportunity with highly qualified and motivated professionals.
 • A versatile range of work packages (cafeteria, performance incentives, professional training, guaranteed 30 days of annual vacation days for the whole year).
 • Occasional home office.
 • Work in an international environment and the opportunity for professional development.
 • Solution-oriented atmosphere and the opportunity to participate in the success of a dynamic and growing organization.
 • The location of the position is Budapest, Hungary.

We are looking forward to receiving your application attaching your motivation letter and CV in English via email to Eszter Márton-Szűcs, our HR Associate (recruitment@cmf.hu).

2023. Március 16.

Clinical Research Associate

Location of workplace: Budapest/Szeged/Debrecen, Hungary.The research Center for Molecular Fingerprinting (CMF) develops in collaboration with Ludwig Maximillian University of Munich (LMU, (https://www.lmu.de/en/), and the Max-Planck-Institute of Quantum Optics (MPQ, https://www.mpq.mpg.de/en) cutting-edge femtosecond laser technologies with novel molecular fingerprinting techniques to advance a new type of mid-infrared spectroscopy on the electric-field level. The consortium of a highly interdisciplinary team of laser physicists, data scientists, molecular biologists and clinical personnel are focusing on demonstrating how newly developed infrared spectroscopy can be utilized for probing molecularly complex human biofluids for the development of a new in vitro diagnostic assay (https://www.lasers4life.de/).

If you:

 • feel to have more potential than treadmilling the same path from study to study,
 • fed up with managing 6 studies with less than 100 subjects involved,
 • would like to make a difference & be part of a project of historical importance with unprecedented magnitude,
 • can exhibit creative & strategic thinking,
 • have more interest in science and the future vs. dividends for the shareholders,
 • or you are just about to start your clinical research carrier and looking for an opportunity with a quick development path,

THEN APPLY FOR OUR OPEN POSITION IN BUDAPEST, SZEGED OR DEBRECEN!

Our institution is setting up a unique longitudinal human research study with the participation of more than 15,000 individuals across Hungary to bring to the international forefront a groundbreaking diagnostic procedure that could be a game changer in the field of health monitoring. As a Clinical Research Associate, Project Coordinator you will take on the management of interventional human research project(s) in an expanding team, which already has 9 members.

Major tasks include:

Full ownership of study management

 • site visiting - coordinating and overseeing the execution of studies and clinical trial;
 • investigators & sites - responsibility for the successful management of all site-related activities from feasibility through maintenance till close-out including Investigator relationship management, document management, site stock monitoring, sample shipment, issue detection, reporting, resolution;
 • compliance - ensuring SOP and regulatory compliance for site activities as well as data integrity and validity, assistance during audit/inspection;
 • regulatory and ethics – submission package compilation, deficiency response, amendment submission;
 • contract and payment – contract negotiation, payment preparation;
 • vendors – involvement in specification, procurement, and commissioning of supplies.

Required attributes:

Apart from those fulfilling the below, we also open positions with a quick development path for enthusiastic new entrants (starting as Clinical Research Assistant) - contact us for more details.

 • Experience in investigator site management – either in clinical pharmacology trials, or preferably interventional human research trials (i.e. trials w/o investigational drug administration) including feasibility, site initiation, monitoring and close-out, recruitment support, source data verification, query management, plus appropriate document management;
 • Regulatory knowledge – familiar with local regulatory requirements;
 • Life science background is desirable, but not absolutely necessary (experience in clinical research weighs in more);
 • Language knowledge - fluency in Hungarian and English including technical terms;
 • IT – strong user-level knowledge of MS Office;
 • Interpersonal skills - proactive, enthusiastic team player;
 • Flexibility – the ability to tolerate a fast-paced working environment and rapidly changing circumstances.

A strong plus if you:

 • hold a medical doctor degree;
 • hold a Ph.D.;
 • have experience in process and/or SOP development;
 • can demonstrate site management skills.

We offer:

 • A broad range of activities in a dynamically evolving second-to-none endeavor and professional environment.
 • Long-term opportunity with highly qualified and motivated professionals.
 • A versatile range of work packages (cafeteria, performance incentives, professional training, guaranteed 30 days of annual vacation days for the whole year).
 • Occasional home office.
 • Work in an international environment and the opportunity for professional development.
 • Solution-oriented atmosphere and the opportunity to participate in the success of a dynamic and growing organization.
 • The location of the position is Budapest/Szeged/Debrecen, Hungary.

We are looking forward to receiving your application attaching your motivation letter and CV in English via email to Eszter Márton-Szűcs, our HR Associate (recruitment@cmf.hu).

2023. Március 16.

Laboratóriumi asszisztens

Munkavégzés helye: Szeged, Magyarország.Dinamikus csapatunk bővüléséhez várunk olyan laboratóriumi asszisztens szakembert, akinek lehetősége van csatlakozni csapatunkhoz, amelyben világhírű kutatók által kezdeményezett, kiemelkedő jelentőségű kutatás folyik neves hazai és nemzetközi tudományos partnerekkel együttműködésben.

A Társaság olyan laboratóriumi asszisztens munkatársat keres, aki munkájával és tapasztalatával hozzájárul a szegedi lézer- és biolaboratórium megfelelő működéséhez és részt vesz az analitikai mérések kivitelezésében kettő műszakos (délelőtt: 7:00 – 15:30, délután: 13:00 – 21:30) munkarendben.

Feladatok:

 • Részvétel a laboratóriumi működés mindennapi munkájában;
 • Human vérplazmával való munkavégzés;
 • Műszeres analitikai mérések (spektroszkópiai mérések) önálló elvégzése a laboratórium menedzser koordinálásával;
 • Laboratóriumi feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció végzése;
 • Laboratórium munkájához tartozó egyéb kiegészítő tevékenységek végzése.

Elvárásaink:

 • Élettudományi (pl.: biológus, biomérnök, vegyész) vagy egészségügyi végzettség;
 • Gyakorlat általános labortechnikai folyamatok kivitelezésében;
 • Spektroszkópiában való tapasztalat előnyt jelent;
 • Minimum középszintű angol nyelvtudás írásban és szóban;
 • MS Office program család felhasználói szintű ismerete;
 • Csapatszellem megléte mellett precizitás, önálló munkavégzés;
 • Rendszer és folyamatközpontú szemlélet;
 • Megbízhatóság, terhelhetőség, problémamegoldó képesség megléte.

Amit kínálunk:

 • Változatos és felelősségteljes feladatokat egy kiemelt jelentőségű projektben;
 • Versenyképes jövedelmet és széleskörű juttatási csomagot (cafetéria, teljesítményösztönző juttatás, képzések, garantált 30 nap szabadság a teljes évre vonatkozólag);
 • Nemzetközi környezetben való munkavégzést és szakmai fejlődési lehetőséget;
 • Megoldás-orientált légkört és egy dinamikusan fejlődő szervezet sikereiben való részvétel lehetőségét.

Munkavégzés helye: Szeged, Wolfgang Sandner utca 3, Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.

Várjuk jelentkezésedet, amelyben kérjük csatolva küldd el szakmai önéletrajzodat Márton-Szűcs Eszter (recruitment@cmf.hu) HR munkatárs részére.

Kérlek, tekintsd meg weboldalainkat, ahol bővebb információhoz juthatsz küldetésünk kapcsán:
http://www.cmf.hu/
https://www.h4h.hu/

2023. Március 16.

Microfluidic engineer/specialist

Location of workplace: Garching, Germany.The research Center for Molecular Fingerprinting (CMF) develops in collaboration with Ludwig Maximillian University of Munich (LMU, https://www.lmu.de/en/), and the Max-Planck-Institute of Quantum Optics (MPQ, https://www.mpq.mpg.de/en) cutting-edge femtosecond laser technologies with novel molecular fingerprinting techniques to advance a new type of mid-infrared spectroscopy on the electric-field level. The consortium of a highly interdisciplinary team of laser physicists, data scientists, molecular biologists and clinical personnel are focusing on demonstrating how newly developed infrared spectroscopy can be utilized for probing molecularly complex human biofluids for the development of a new in vitro diagnostic assay (https://www.lasers4life.de/).

The professional will work in a highly international and interdisciplinary team in direct collaboration with laser scientists and engineers from CMF and LMU at the Laboratory for Extreme Photonics (www.attoworld.de) on the research campus in Garching, north of Munich.

We are seeking candidates interested in the development and implementation of microfluidic platforms that enable temporal control of microfluidic-chamber/cuvette flow-through systems (microfluidic chips) and their integration with infrared spectroscopy. This will allow infrared spectroscopy to be effectively applied to specimens in aqueous environments or liquids to obtain label-free chemical information about the sample for the investigation of cells as well as human blood-based bioliquids.

The goal is to support and further develop the following three projects:

 1. Infrared fingerprinting of human blood-based bioliquids for disease detection.
 2. Coupling of liquid chromatography to infrared spectroscopy to increase the specificity of the above-mentioned application.
 3. High-throughput infrared measurements of liquids and cells (i.e., label-free flow cytometry).

The goal of this position is to integrate and automatize microfluidic chips and automated sample delivery into a spectrometer measurement system. A special focus lies on reproducibility and control of such systems with a special focus on automation, diagnosis and data acquisition.

Responsibilities:

 • The main subject will be to develop, implement and experimentally apply a microfluidic platform that enables Spatio-temporal control of microfluidic-chamber/cuvette flow-through systems (microfluidic chips) and its integration with laser-based field-resolved spectroscopy.
 • Setting up simple (optical) measurement setups.
 • Writing and presenting the results of scientific work.
 • Identification and establishment of potential collaborations that can help in the above-mentioned tasks.

Qualifications and Skills:

 • Master’s or doctoral degree (or equivalent) in microfluidics, microengineering, physics, biology or chemistry or related fields.
 • Minimal 2 years of relevant experience with microfluidic engineering required.
 • Experience with pressure-driven or syringe pump systems is advantageous.
 • Some experience in setup and adjustment of optical systems.
 • The ability to work in an international environment.
 • User-level computer management skills.
 • Strong motivation and ability to work independently but also well equipped for collaboration in this multidisciplinary project.
 • The ability to quickly adapt to a changing environment.
 • Team-spirited and like to share your scientific issues with a multicultural and diverse environment.
 • Quick learning and good communication skills, excellence in expressing in English, both orally and in written form and command of German and/or Hungarian is advantageous.
 • Excellent planning skills, with a responsible mindset while keeping a high level of flexibility and accuracy.

What we can offer:

 • A unique possibility to work in the highly cross-disciplinary field, at the forefront of laser sciences shaping the future of biomedical diagnostics.
 • A broad range of activities in a dynamically evolving second-to-none endeavor and professional environment.
 • Ample opportunities for improving professional skills and qualifications – including professional training and workshops.
 • Pleasant working atmosphere with many learning opportunities.

We are looking forward to receiving your application to Eszter Márton-Szűcs, our HR Associate (hr@cmf.hu) including the following documents:

 • An English cover letter and detailed curriculum vitae.
 • Supporting material such as contact to professional references.

Elérhetőségek

Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ
Nonprofit Kft.

1093 Budapest, Czuczor utca 2-10. 2. emelet
Telefon: +36 30 016 7102
Elektronikus levélcím: info@cmf.hu